Λεωφορείο της γραμμής 550

Λεωφορείο της γραμμής 550