Η γραμμή 4 του Μετρό. Πηγή: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Η γραμμή 4 του Μετρό. Πηγή: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Η γραμμή 4 του Μετρό. Πηγή: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.