Πάρνηθος Κυψέλη

Πάρνηθος Κυψέλη

Η προτεινόμενη θέση κατασκευής του σταθμού