Έργα επέκτασης Μετρό προς Πειραιά

Έργα επέκτασης Μετρό προς Πειραιά

Σταθμός Δημοτικό Θέατρο, πηγή: Αττικό Μετρό

Σταθμός Δημοτικό Θέατρο, πηγή: Αττικό Μετρό