Κάρτα Please Offer Me a Seat

Κάρτα Please Offer Me a Seat

?