Σήραγγα διακλάδωσης Ακαδημίας

Σήραγγα διακλάδωσης Ακαδημίας

Σήραγγα διακλάδωσης Ακαδημίας: Η γραμμή 4 στρίβει δεξιά προς Εξάρχεια, η γραμμή 5 αριστερά προς την Πειραιώς