400.000 ευρώ για την προβολή του Μετρό Θεσσαλονίκης

Η Αττικό Μετρό, ένας από τους πιο ελλειμματικούς φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι έτοιμη να διαθέσει μέσα στο επόμενο διάστημα 400.000 ευρώ ειδικά για την προβολή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πριν από λίγες μέρες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και πρόκειται να καταθέσει φάκελο προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκειμένου να γίνει ο επιμερισμός της κρατικής διαφήμισης.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, σε παραδοσιακά ΜΜΕ θα διατεθούν 290.000 ευρώ. Από αυτά, 150.000 ευρώ θα δοθούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς (45.000 ευρώ σε περιφερειακά ΜΜΕ), 30.000 ευρώ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (9.000 ευρώ σε περιφερειακά ΜΜΕ) και 110.000 ευρώ σε έντυπα (33.000 ευρώ σε περιφερειακά ΜΜΕ).

Σε ιστοσελίδες θα δοθούν τα υπόλοιπα 110.000 ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδας καθώς και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το 2018 η Αττικό Μετρό Α.Ε., έχοντας 440 εργαζόμενους, αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα 98,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*