Βεβαίωση κατ εξαίρεση μετακίνησης

Βεβαίωση κατ εξαίρεση μετακίνησης