Παρίσι Μετρό 1

Παρίσι Μετρό 1

Ο σταθμός Arts et Métiers στο Παρίσι. Patrick Kovarik/AFP