Αθήνα – Πάτρα σιδηροδρομικώς σε 2 ώρες από το 2017

Σιδηροδρομικός σταθμός Ακράτας
Σιδηροδρομικός σταθμός Ακράτας

Υπεγράφη σήμερα από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και την Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» η σύμβαση για τις υπολειπόμενες εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο από το Κιάτο μέχρι τη Ροδοδάφνη.

Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων μεταξύ  «Κιάτου – Πάτρας» είναι συνέχεια της γραμμής «Αθηνών – Κορίνθου – Κιάτου» και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.

Το εν λόγω έργο μήκους περίπου 70 χλμ. έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κιάτου και της Σιδηροδρομικής Στάσης της Ροδοδάφνης Αιγίου. Με την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής, η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής, η κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους, η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΜΕΤΚΑ με έκπτωση 17,24%.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά σε 273.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση και μετά από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 227.043.595,76€, χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση.

Το έργο εντάσσεται εν μέρει στο έργο: «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, τμήμα Κιάτο – Διακοπτό», το οποίο συγχρηματοδοτείτο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από το Β’ Ταμείο Συνοχής και από 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και εν μέρει στο έργο: «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013/2015.

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής (επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες, και Κτίρια Εξυπηρέτησης των σηράγγων).
  • Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
  • Η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής.
  • Η κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους.
  • Η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής από την Χ.Θ. 122+000,00 έως την Χ.Θ. 202+100, καθώς και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1 (level 1).

Η ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων προβλέπεται το 2017.

Πηγή: Υπουργείο Υποδομών

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*