Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Μάρτιος – Απρίλιος 2016

AM_Peiraias_progress_Mar16_LG

Σε εξέλιξη εδώ και 2 μήνες βρίσκεται η κατασκευή της σήραγγας του 4ου μεσοδιαστήματος της επέκτασης του Μετρό προς τον Πειραιά, μεταξύ των σταθμών Νίκαια και Μανιάτικα. Ο μετροπόντικας αναμένεται να έχει διανύσει τα 842 μέτρα μέχρι τα τα Μανιάτικα μέσα στο καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, με αργούς ρυθμούς κινούνται τα έργα στο σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά  όπου συνεχίζεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αν ο ρυθμός δεν ενταθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ο σταθμός θα μπορούσε να επιφέρει επιπλέον καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ολόκληρου του έργου.

Η πορεία των εργασιών του έργου τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του  2016, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

 • Σταθμός Αγία Βαρβάρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας έκδοσης εισιτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πρόσβασης 1, πρόσβασης 2 και πρόσβασης 3 καθώς και οι εργασίες τοιχοποιίας. Στο φρέαρ Ταξιαρχών ολοκληρώθηκε η εκσκαφή 7ης στάθμης. Στο φρέαρ Μ. Αλεξάνδρου σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή εγκατάσταση.
 • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση οπλισμού και η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοιχοποιίας.
 • Σταθμός Νίκαια: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  κατασκευής  μόνιμης επένδυσης του σταθμού: α) κατασκευή της πλάκας πυθμένα (ανάστροφο τόξο), β) κατασκευή πλευρικών τοιχίων, γ) κατασκευή του θόλου. Στη βόρεια είσοδο του σταθμού ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων, η κατασκευή κεφαλόδεσμου πασσάλων καθώς και η κατασκευή προσωρινής γέφυρας επί της οδού Καρακολουξή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της 2ης φάσης της κυκλοφοριακής ρύθμισης κατά τη φάση κατασκευής.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στην κύρια σήραγγα του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη φάσης Β του θαλάμου προσβολής.
 • Σταθμός Πειραιάς: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στον κυρίως σταθμό, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης πλάκας αποβαθρών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγανώσεων περιμετρικών τοιχίων καθώς και η τοποθέτηση οπλισμών τοιχίων, από το επίπεδο αποβαθρών προς το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
  Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής Α΄& Β΄φάσης -top και bench– ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής-προσωρινής αντιστήριξης Γ΄φάσης (invert) με πρόοδο εκσκαφής 41,72μ/46,545μ.
  Στην είσοδο της πλατείας Κοραή, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος προσωρινής αντιστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, προεντεταμένα αγκύρια, αντιρίδες) έως το τελικό ταμπάνι.
  Στην είσοδο της πλατεία Π. Μπακογιάννη, σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση συστήματος προσωρινής αντιστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, προεντεταμένα αγκύρια, αντιρίδες) έως το 2ο ταμπάνι.
  Στο φρέαρ αερισμού Δημοτικού Θεάτρου ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης 43 τεμ/43 τεμ., ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου πασσάλων.
  Στη σήραγγα τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ προς ΠΑ.ΠΕΙ. σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής Α΄φάσης (πρόοδος εκσκαφής 95,61μ/140μ) καθώς και οι εργασίες εκσκαφής Β΄φάσης (πρόοδος εκσκαφής 89,61μ/140μ). (Μάρτιος)
  Στη σήραγγα τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ προς Δημοτικό Θέατρο σε εξέλιξη ολοκληρώθηκε η εκσκαφή Α΄και Β΄φάσης (TOP) πρόοδος εκσκαφής 63μ/63μ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή Γ΄φάσης (BENCH) πρόοδος εκσκαφής 9μ/63μ. (Μάρτιος)
 • Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 57,11%.

AM_Peiraias_progress_apr16_LG

Πρόοδος επέκτασης Τραμ

Αγώνα δρόμου δίνουν πλέον τα συνεργεία του αναδόχου προκειμένου η κατασκευή της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2017. Όπως μπορούν να παρατηρήσουν όσοι κυκλοφορούν στον Πειραιά οι ρυθμοί των εργασιών έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών, η κατασκευή στάσεων, και η τοποθέτηση ιστών ηλεκτροδότησης σε μήκος της επέκτασης. Ωστόσο, ακόμα εκκρεμεί σε πολλές περιπτώσεις η παράκαμψη και μετατόπιση δικτύων κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο κλπ). Εκκρεμεί επίσης η ολοκλήρωση της αρχαιολογικής ανασκαφής στην Εθνικής Αντιστάσεως καθώς και στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

AM_TRAM_progress_Mar16_LG

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών της επέκτασης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του  2016 έχει ως εξής:

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΤΕ και Οπτικών ινών στην οδό Εθν. Αντιστάσεως,  ΔΕΗ στις οδούς Β.Γεωργίου και Εθν. Αντιστάσεως, και οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη και το προσκείμενο της Εθν. Αντιστάσεως. Στην οδό Γρ. Λαμπράκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ύδρευσης ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, ενώ ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης μετατοπίσεων δικτύων φυσικού αερίου. Επίσης,  ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης ΕΥΔΑΠ στην οδό Αθ Διάκου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή του τροχιοδρόμου στην αρχή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή της στάσης Ευαγγελίστρια, στην οδό  Γρ. Λαμπράκη όπου ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιδομής σε συνεχή γραμμική ανάπτυξη από την γέφυρα Παπανδρέου (μέσω της οδού Μ. Ασίας και αναστροφής Λαμπράκη) μέχρι το μέσον της οδού Γρ. Λαμπράκη (ήδη τοποθετήθηκαν σιδηροτροχιές από την γέφυρα Παπανδρέου μέχρι τη Σαρανταπόρου στην οδό Μικράς Ασίας και από τη γέφυρα Λαμπράκη μέχρι τη Βενιζέλου στην  οδό Γρ. Λαμπράκη), ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι  χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή τροχιοδρόμου στην οδό Εθν Αντιστάσεως, καθώς και οι εργασίες επιδομής στις γέφυρες Παπανδρέου και Λαμπράκη και στην πλατεία Αλικάκου (στάση ΣΕΦ).
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των στάσεων της Μικράς Ασίας, της γέφυρας Λαμπράκη ενώ ξεκίνησε και βρίσκται σε εξέλιξη η τροποποίηση της στάσης του ΣΕΦ. Ολοκληρώνονται οι εργασίες θεμελίωσης των ιστών Catenary στην οδό Γρ. Λαμπράκη ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη στις οδούς Εθν. Αντιστάσεως και Β. Γεωργίου.
 • Στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού από γέφυρα Λαμπράκη έως Πύλης, ενώ ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες από Πύλης έως Βενιζέλου. Στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Εθν. Αντιστάσεως, οι εργασίες αστικού σχεδιασμού βρίσκονται σε εξέλιξη (ποσοστό ολοκλήρωσης 65%). Στο απέναντι πεζοδρόμιο της οδού Β. Γεωργίου, οι εργασίες αστικού σχεδιασμού βρίσκονται σε εξέλιξη (ποσοστό ολοκλήρωσης 80%)κλπ.  Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση κόμβων σύμφωνα με τις εφαρμοσμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ακτή Θεμιστοκλέους.
Camera
Camera

Πηγή: Αττικό Μετρό

Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*