ΟΑΣΑ: Μετά την έρευνα για την τηλεματική, έρευνα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Την τιμητική τους έχουν οι εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων αφού ο ΟΑΣΑ δεν χάνει χρόνο και τους αναθέτει τη μία έρευνα μετά την άλλη. Ούτε πολιτικό κόμμα να ήταν.

Έτσι, μετά την έρευνα για το σύστημα της τελεματικής (που, τι έκπληξη, επαφάνθη πως το επιβατικό κοινό είναι ικανοποιημένο!) ακολουθεί νέα έρευνα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ο ΟΑΣΑ ανέθεσε στην εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών ALCO το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση «έρευνας ικανοποίησης κοινού» από την εφαρμογή του συστήματος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, η έρευνα θα πραγματοποιηθεί προκειμένου από τα αποτελέσματά της να εξαχθούν στοιχεία για την υιοθέτηση του συστήματος και να υπάρχει η δυνατότητα παρεμβάσεων για την αποδοχή και την πρόθεση χρήσης του, από τους επιβάτες. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δείγμα 1000 ατόμων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Τα ερωτήματα θα αφορούν το προφίλ μετακίνησης του επιβάτη, τη πρόθεση χρήσης των έξυπνων καρτών και την πρόθεση αγοράς των νέων τύπων κομίστρου που μπορούν να υλοποιηθούν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Το κόστος της έρευνας για τον ΟΑΣΑ θα είναι 18.400 ευρώ συν ΦΠΑ. Η έρευνα για το σύστημα της τηλεματικής, επίσης σε δείγμα 1000 ατόμων, είχε πραγματοποιηθεί από την εταιρεία MRB με κόστος 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εν τω μεταξύ, αυτό τον καιρό τρέχει και άλλη έρευνα, για τους τύπους κομίστρου που χρησιμοποιούν (αν χρησιμοποιούν) οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας. Στην έρευνα αυτή, που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ερευνητών-κατασκόπων που θα ελέγχουν τα εισιτήρια των επιβατών σε όλα τα μέσα, θα συμπληρωθούν τουλάχιστον 20.000 ερωτηματολόγια. Το κόστος για τον ΟΑΣΑ θα ανέλθει σε 74.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ένα καλό ερώτημα πάντως είναι γιατί ο ΟΑΣΑ περίμενε να πραγματοποιήσει την έρευνα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο παρά ένα της εφαρμογής του, και όχι νωρίτερα, όσο το σύστημα ήταν υπό σχεδιασμό. Επειδή δεν φρόντισαν οι προηγούμενες διοικήσεις, είναι μία αυτονόητη απάντηση…

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*