Έκτακτο κονδύλι στην ΟΣΥ για να μπορεί να αγοράσει ανταλλακτικά λεωφορείων

Κονδύλι ύψους 41,7 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Οικονομικών προς την εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ), προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΟΣΥ στο τέλος του 2016 έφταναν στο ποσό των 92,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εταιρεία είχε λάβει κρατική επιχορήγηση ύψους 116 εκατομμυρίων. Η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλών της εταιρείας αφορούσε την προμήθεια καυσίμων.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, η έκτακτη επιχορήγηση από το υπουργείο οικονομικών αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας, όπως βελτίωση της ροής αγοράς ανταλλακτικών.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του ΟΑΣΑ:

Σημαντική συρρίκνωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πέτυχε η Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες), κατόπιν συνεργασίας και συντονισμένων ενεργειών με τη μητρική εταιρεία, τον ΟΑΣΑ.

Με απόφαση της κυβέρνησης, το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε κονδύλι 41,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διοχετευτεί για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Ο.ΣΥ.

Η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει θετικές συνέπειες στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας, όπως βελτίωση της ροής αγοράς ανταλλακτικών.

Όταν ανέλαβε καθήκοντα, τον Ιανουάριο του 2016, η νέα Διοίκηση της Ο.ΣΥ. το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανερχόταν στα 103,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μειώθηκαν στα 92,2 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016.

Με την ανωτέρω απόφαση, οι οφειλές μειώνονται σε σημαντικό βαθμό, κάτι το οποίο καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του ομίλου ΟΑΣΑ για την κάλυψη, όχι μόνο των υποχρεώσεων, αλλά και των απαιτήσεων από προμηθευτές και λοιπούς φορείς.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*