Ξεκίνησε η αντικατάσταση μέρους των παλιών ετήσιων καρτών του ΟΑΣΑ

Ξεκινάει σταδιακά η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ετήσιων καρτών του ΟΑΣΑ με τις προσωποποιημένες κάρτες Ath.ena Card. Αυτές τις μέρες, σύλλογοι εργαζομένων που πραγματοποιούν μαζικές εκδόσεις καρτών έχουν αρχίσει να λαμβάνουν οδηγίες από τον ΟΑΣΑ σχετικά με την αντικατάσταση των καρτών.

Σημειώνεται, ότι η διαδικασία προς το παρόν αφορά μόνο όσους έχουν βγάλει ετήσια κάρτα μέσω συλλόγων εργαζομένων και μόνο για ετήσιες κάρτες που εκδόθηκαν πριν την 1 Μαρτίου 2017 και λήγουν πριν την 1 Μαρτίου 2018.

Για τους κατόχους ετήσιων καρτών που εκδόθηκαν μετά την 1 Μαρτίου 2017 καθώς και για όσους προχώρησαν σε έκδοση ετήσιας κάρτας ατομικά, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον ΟΑΣΑ. 

Οι κάτοχοι ετήσιων καρτών που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία καλούνται να ετοιμάσουν φάκελο μεγέθους Α4 εντός του οποίου θα υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτύπωση του QR Code από το site athenacard.gr, φωτογραφία ταυτότητας, εκτύπωση αποδεικτικού ΑΜΚΑ, φωτοτυπία στελέχους ετήσιας κάρτας 2017 – 2018.) Στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και ο αριθμός στελέχους της ετήσιας κάρτας του.

Οι φάκελοι θα συλλέγονται και θα ελέγχονται με ευθύνη του εκάστοτε συλλόγου. Αν έχετε βγάλει ετήσια κάρτα μέσω κάποιου συλλόγου εργαζομένων, επικοινωνήστε με το σύλλογο για περισσότερες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι παλιές κάρτες απεριορίστων διαδρομών μεγάλης διάρκειας (τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, ετήσιες) που λήγουν από το Νοέμβριο και μετά ισχύουν κανονικά μέχρι να λήξουν ή να υπάρξει διαδικασία αντικατάστασής τους.