Πρόστιμο 30 εκατομμυρίων ευρώ απειλεί τα οικονομικά της ΣΤΑΣΥ

Πρόστιμο ύψους 30 εκατ. ευρώ επέβαλε στην ΣΤΑΣΥ το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά από έλεγχο στα φορολογικά δεδομένα της ΑΜΕΛ, της εταιρείας που διαχειριζόταν το Μετρό της Αθήνας και συνενώθηκε με ΗΣΑΠ και Τραμ για τη δημιουργία της ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ΣΚΑΙ, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως έλειπαν βιβλία (!) για τις χρήσεις 2008-2010 με αποτέλεσμα η εταιρεία να μη μπορεί να αποδείξει τα έσοδά της.

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. έχει επιδώσει στην ΣΤΑΣΥ προσωρινό φύλλο ελέγχου με το πρόστιμο, με την εταιρεία να έχει περιθώριο 20 ημερών για να το αντικρούσει.

Η εταιρεία από την πλευρά της αμφισβητεί τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και πριν από δύο ημέρες προσκόμισε στον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, έγγραφο από τον ΟΑΣΑ, με το οποίο επιβεβαιώνεται πως η ΑΜΕΛ είχε πράγματι τα έσοδα που υποστήριζε ότι είχε την τριετία 2008-2010. Ο ΟΑΣΑ, στον οποίο αποδίδονται όλα τα έσοδα από τις αστικές συγκοινωνίες, υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΣΤΑΣΥ επίσης επικαλείται εγκύκλιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία ο κος Πιτσιλής έστειλε σε όλες τις υπηρεσίες την πρώτη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να διεξαχθεί φορολογικός έλεγχος για υποθέσεις πριν το 2010.

Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά τα επιχειρήματα της ΣΤΑΣΥ και το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. επιδώσει το οριστικό φύλλο ελέγχου στην εταιρεία με το πρόστιμο των 30 εκατομμυρίων ευρώ, τότε θα δεσμευθούν όλοι οι εταιρικοί και οι προσωπικοί λογαριασμοί τόσο των νυν διοικούντων της ΣΤΑΣΥ, όσο και εκείνων που διοικούσαν την ΑΜΕΛ την επίμαχη τριετία.

Εαν συμβεί αυτό, η ΣΤΑΣΥ θα βρεθεί στη δεινή θέση να μην μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις τις, συμπεριλαμβανομένων μισθών, προμηθευτών και λογαριασμών. Στην περίπτωση αυτή η ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να πληρώσει το μισό πρόστιμο, δηλαδή 15 εκατομμύρια ευρώ, εαν θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την ακύρωση του προστίμου.

Εφόσον το πρόστιμο δεν παραγραφεί καθώς αφορά έτη πριν το 2010, θα αποτελέσει ένα τεράστιο πλήγμα στα οικονομικά της ΣΤΑΣΥ.

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου στον ΟΑΣΑ

Απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου έλαβε ο ΟΑΣΑ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα το κεφάλαιο θα μειωθεί κατά 352.047.712,05 ευρώ με σκοπό να αποσβεστούν-διαγραφούν οι παλαιότερες χρονικά εκ των συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών του ΟΑΣΑ από 3 ευρώ σε 2,55 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΑΣΑ Α.Ε. αποτελείται από 782.328.249 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες βρίσκονται στην κυριότητα του υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, κατά την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε πως πέραν της περιστολής λειτουργικών εξόδων που έχει ήδη επιτευχθεί διαχρονικά, ο ΟΑΣΑ θα προχωρήσει στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας του Ομίλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη ‘ομιλοποίηση’, τη συγχώνευση δηλαδή κοινών υπηρεσιών μεταξύ ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ που ενώ έχει εξαγγελθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν δεν έχει γίνει πραγματικότητα καθώς αποτελεί κόκκινο πανί για τους συνδικαλιστές.

Σημειώνεται πως η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΑΣΑ δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια με καθυστέρηση 2μιση μηνών και μέχρι σήμερα δεν έχει μεταδοθεί από τα ΜΜΕ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*