Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

18 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ – Δείτε θέσεις, προσόντα και διαδικασία

Share

  Υπεγράφη σήμερα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Καθηγητή κ. Φίλιππο Τσαλίδη, η απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού για προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Με την απόφαση αυτή δρομολογείται η δημιουργία των πρώτων νέων θέσεων εργασίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου  αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

  Ακολουθεί αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.

  • Διοικητική/ Οικονομική Διεύθυνση
   1. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στη Λογιστική
   2. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση Μηχανογραφημένης Λογιστικής
   3. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση της Λογιστικής Κόστους
   4. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου, με πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
  • Διεύθυνση Λειτουργίας
   1. Τέσσερις (4) Μηχανολόγους Μηχανικούς
   2. Δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
   1. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/Μαθηματικών, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα
   2. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα
   3. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων
  • Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
   1. Έναν (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ
  • Τμήμα Πληροφορικής
   1. Δύο (2) Junior Προγραμματιστές
   2. Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή
   3. Έναν (1) Junior Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων

  Οι υποψήφιοι χρειάζεται, επίσης, να πληρούν και τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  1. Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας).

  2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).

  3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή επιπέδου C2 (άριστη γνώση). H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2) επιθυμητή.

  Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών είναι η 31 η Μαρτίου.

  Θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συνοδευτική επιστολή (στην Αγγλική γλώσσα). Επίσης, να αναφέρεται και η Διεύθυνση στην οποία απευθύνονται.

  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους, στην Αγγλική γλώσσα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

 
 

Διαβάστε Περισσότερα