Στα 559 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ομίλου της Ferrovie, αύξηση εσόδων για ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ενοποιημένα έσοδα ύψους άνω των 12 δις ευρώ και καθαρά κέρδη 550 εκατ. ευρώ είχε το 2018 ο ιταλικός όμιλος της Ferrovie dello Stato Italiane, στον οποίο ανήκει και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.

Τα λειτουργικά έσοδα ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου FS, με συνολική αύξηση 2.785 εκατ. ευρώ (αύξηση 30% το 2017) φθάνοντας τα 12 δισ. ευρώ. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών ήταν μικρότερη από την αύξηση των εσόδων (αύξηση κατά 2.622 εκατ. ευρώ), ακολουθώντας μια πτωτική τάση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 που σχετίζεται με τις πολιτικές μείωσης κόστους που ακολουθεί η διοίκηση.

Όσον αφορά τις επιβατικές μετακινήσεις, σημαντική ήταν η επίδοση των short-haul δρομολογίων (προαστιακών κλπ.) με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 167 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Στο εσωτερικό, η Trenitalia S.p.A. είδε αύξηση εσόδων κατά 59 εκατ. ευρώ ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο (Trenitalia c2c, +93 εκατ. ευρώ),  στη Γερμανία (Netinera Deutschland, +13 εκατ. ευρώ) και στην Ελλάδα (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, +66 εκατ. ευρώ). (σ.σ. κατά το 2017 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ήταν μέρος του ομίλου για 3 περίπου μήνες).

Τα έσοδα από τα επιβατικά υπεραστικά δρομολόγια έμειναν σταθερά (-15 εκατ. ευρώ ή -0,6%).

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,3% το 2018 (559 εκατ. ευρώ από 552 εκατ. το 2017). Η αύξηση αυτή θα υπερέβαινε το 30% αν λαμβάνονταν υπόψη τα κέρδη από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (128 εκατ. ευρώ το 2017) που απορρέουν από τους νέους κανονισμούς για την ηλεκτρική ενέργεια για σιδηροδρομική έλξη κατά τα έτη 2015-2016.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επενδύσεις σε υποδομές οι οποίες έφτασαν τα 7,5 δις ευρώ. Το 98% όμως αυτών έγιναν στην Ιταλία συμβάλλοντας στην αύξηση των επενδύσεων στη χώρα και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τομέων των μεταφορών, των υποδομών και των logistics. Σημειώνεται ότι από τις δαπάνες επενδύσεων του Ομίλου ύψους 5,871 δις ευρώ, τα 4,727 δις προήλθαν από κρατική χρηματοδότηση.

Οι επενδύσεις για τις εταιρείες του εξωτερικού (Netinera Deutschland, Trenitalia c2c, Thello SAS και ΤΡΑΙΝΟΣΕ) ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Έκθεση, οι δραστηριότητες και οι επενδύσεις του ομίλου FS συμβάλλουν, άμεσα και έμμεσα, στην ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας κατά 0,9% του ΑΕΠ.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου αυξήθηκε το 2018 από 74.436 σε 82.944, κυρίως λόγω των εξαγορών εταιρειών σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω το υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής του σταθερότητας, με ίδια κεφάλαια κοντά στα 41,8 δισ. Ευρώ στο τέλος του 2018 (αύξηση 3,1 δισ. ευρώ από το 2017).

Η Καθαρή Οικονομική Θέση (NFP) ανέρχεται σε 6,7 δισ. ευρώ, βελτιωμένη κατά 618 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017, διατηρώντας τον δείκτη NFP / EBITDA στο 2,7 και τον δείκτη NFP / Equity στο 0,2. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου αντανακλάται επίσης στην πιστοληπτική αξιολόγηση (BBB) που εκδόθηκε από την Fitch και την Standard & Poor’s για τη Ferrovie dello Stato Italiane κατά το φθινόπωρο του 2018.

Όπως αναφέρεται, ο όμιλος FS Italiane διατηρεί τη δέσμευση του στις υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων του και των στρατηγικών του σχεδίων, με νέες υπηρεσίες και ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές και περιφερειακές μεταφορές (τεχνικές επενδύσεις ύψους 525 εκατ. ευρώ). Με επίκεντρο τον πελάτη, επίσης μέσω νέων συμβάσεων με τις Περιφέρειες της Ιταλίας, η Trenitalia εξασφαλίσει βελτιωμένη ικανοποίηση του πελάτη και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με νέα τρένα, ακρίβεια και ταξιδιωτική άνεση, επίσης μέσω της αναβάθμισης και ανασυγκρότησης του τροχαίου υλικού.

 

— — — —

Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*