ΤΡΑΙΝΟΣΕ: 14 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη ΓΑΙΑΟΣΕ για ενοικίαση τρένων

Vartan62/wikipedia.org

14 εκατομμύρια ευρώ για το 2019 είναι το ετήσιο κόστος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για ενοικίαση τρένων από την κρατική ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της κρατικής εταιρείας το οποίο έλαβε έγκριση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Τα έσοδα της ΓΑΙΑΟΣΕ από την ενοικίαση τρένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τις κρατικής εταιρείας για το 2019 (14.915.000 ευρώ). Την ίδια περίοδο, η εταιρεία θα έχει έξοδα ύψους 17.861.452 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ νοικιάζει 1.160 μονάδες τροχαίου υλικού (βαγόνια και μηχανές) από την ΓΑΙΑΟΣΕ, που αυτή τη στιγμή είναι το σύνολο των τρένων που η ιδιωτική εταιρεία χρησιμοποιεί. Εκτός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει υπογράψει σύμβαση μίσθωσης 4 μονάδων τροχαίου υλικού με την εταιρεία RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR Α.Ε. η οποία αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους 150.000 ευρώ για το 2019. 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με μία τρίτη σιδηροδρομική εταιρεία που δεν κατονομάζεται για την παροχή τροχαίου υλικού ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο πρόσθετης μίσθωσης τροχαίου υλικού από την RAIL CARGO LOGISTICS. Από τις διαδικασίες αυτές ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έσοδα ύψους 50.000 ευρώ μέσα στη χρονιά. 

Πέρα από τη μίσθωση τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ θα έχει έσοδα και από το πρόγραμμα καταστροφής ή μίσθωσης τροχαίου υλικού που κρίνεται ως άχρηστο, μη επισκευάσιμο ή ακατάλληλο προς περαιτέρω χρήση. Μέχρι στιγμής έχει συσταθεί κοινή επιτροπή των ΓΑΙΑΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουν εντοπιστεί 303 οχήματα. Από αυτά, 280 θα διατεθούν προς καταστροφή με αναμενόμενα έσοδα ύψους 700.000 ευρώ ενώ 23 θα διατεθούν προς μίσθωση είτε σε κοινωνικούς φορείς είτε σε ιδιώτες με αναμενόμενα έσοδα 15.000 ευρώ περίπου ετησίως. Μέσα στη χρονιά θα ξεκινήσουν παρόμοιες αξιολογήσεις του τροχαίου υλικού και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της ΓΑΙΑΟΣΕ για το 2019 (9.941.452 ευρώ από τα συνολικά έξοδα 17.861.452 ευρώ) αφορά το κόστος εκτεταμένης συντήρησης 369 οχημάτων τα οποία χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ύστερα από συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών. Σημειώνεται πως το κόστος αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το Προσωρινό Κόστος Εκτεταμένης Συντήρησης όπως αυτό αποτυπωνόταν για τα ίδια οχήματα στη σύμβαση μίσθωσης ΓΑΙΑΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ (4.098.999 ευρώ) πριν από 5 χρόνια. 

Τα υπόλοιπα έξοδα της ΓΑΙΑΟΣΕ αφρούν:

  • 4.000.000 ευρώ για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την ανάταξη και επαναφορά τροχαίου υλικού σε λειτουργική κατάσταση για οχήματα που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα διαχείρισης στόλου του 2017.
  • 2.500.000 ευρώ για εργασίες ανάταξης τροχαίου υλικού, πλην οχημάτων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα διαχείρισης στόλου του 2017 (τα οχήματα αυτά μπορούν να φέρουν έσοδα περί των 400.000 ευρώ ετησίως).
  • 700.000 ευρώ για διαμόρφωση ενός χώρου φύλαξης τροχαίου υλικού, ο οποίος θα επιλεγεί σε συνεργασία με τον ΟΣΕ.
  • 350.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού με υψηλή τεχνική και νομική εξειδίκευση (για σύνταξη συμβάσεων έργου, τευχών διαγωνισμών κλπ).
  • 150.000 ευρώ για αμοιβή πραγματογνώμονα ο οποίος θα προσδιορίσει το Οριστικό Κόστος Εκτεταμένης Συντήρησης που αφορά 131 οχήματα για τα οποία δεν έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
  • 100.000 ευρώ για αποθήκευση ανταλλακτικών τροχαίου υλικού.
  • 50.000 ευρώ για διενέργεια αυτοψιών τροχαίου υλικού
  • 40.000 ευρώ για δράσεις εκπαίδευσης, αγορά βιβλίων, συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις.
  • 30.000 ευρώ για έξοδα υποβολής προτάσεων συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

— — — —

Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*