Σε ιδιώτες «προσωρινά» τα εκδοτήρια εισιτηρίων των νέων σταθμών του Μετρό

Από ιδιώτες θα γίνεται προσωρινά  η διαχείριση των εκδοτηρίων εισιτηρίων στους νέους σταθμούς του Μετρό. Η ΣΤΑΣΥ προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης εκδοτηρίων των σταθμών Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια της γραμμής 3 που πρόκειται να ανοίξουν τον επόμενο μήνα.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου, που όπως αναφέρεται δεν θα ξεπερνά σε διάρκεια τους 3 μήνες, ανέρχεται σε 24.800 ευρώ με ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 29 Ιουνίου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πώληση τίτλων μεταφοράς επιβατών (έκδοση εισιτηρίων και επαναφόρτιση εισιτηρίων και καρτών), καθώς και την παροχή υπηρεσιών, συναφών προς την επιβατική μεταφορά, από τις θυρίδες έκδοσης των τριών νέων σταθμών. Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων θα είναι μεταξύ 6:00 – 22:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή και κάθε βάρδια θα αποτελείται από 1 υπάλληλο ανά εκδοτήριο. 

Πέρα από την πώληση εισιτηρίων, οι ιδιώτες εκδότες θα παρέχουν πληροφορίες για δρομολόγια, δυνατότητες μετεπιβίβασης σε άλλες γραμμές και μέσα, τιμολογιακή πολιτική κλπ. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει δωρεάν από την ΣΤΑΣΥ εντός 3 ημερών. Η ΣΤΑΣΥ θα ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με τους κινδύνους κατά την εργασία και τις διαδικασίες εκκένωσης σταθμών, ενώ το προσωπικό του αναδόχου θα οφείλει να καταγράφει και να αναφέρει περιστατικά στους σταθμούς, να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, και να φροντίζει το χώρο εργασίας. Η ΣΤΑΣΥ θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθεώρηση των χώρων εργασίας.

Είναι η πρώτη φορά που η ΣΤΑΣΥ παραχωρεί σε ιδιώτες τη λειτουργία εκδοτηρίων εισιτηρίων των μέσων που διαχειρίζεται (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ). Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκδοτηρίων εισιτηρίων που βρίσκεται σε λειτουργία βαίνει μειούμενος, κυρίως λόγω της αποχώρησης προσωπικού από θέσεις εκδοτών. Ως τα τέλη της περασμένης χρονιάς είχαν απομείνει ανοικτά περίπου 20 εκδοτήρια εισιτηρίων στα μέσα αυτά, αριθμός που αυξήθηκε στη συνέχεια χάρη στην επεισοδιακή μετακίνηση προσωπικού από θέσεις γραφείου.  

Υποχρεώσεις και ποινές για τους ιδιώτες εκδότες

Στους όρους του διαγωνισμού αναφέρεται πως το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριφέρεται άψογα προς το επιβατικό κοινό και να συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς της ΣΤΑΣΥ. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ευγενική συµπεριφορά προς το επιβατικό κοινό και ευπρεπή γενική εμφάνιση, κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 

Αν η συμπεριφορά ενός εργαζόμενου δεν ανταποκρίνεται στην προσδοκώμενη, η ΣΤΑΣΥ θα έχει το δικαίωμα να απαιτεί την αντικατάστασή του. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση του κάθε εκδοτηρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν:

 • Εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού: απαιτείται ταχεία εξυπηρέτηση των επιβατών, άρτια και ομαλή λειτουργία του εκδοτηρίου με πρόβλεψη για ποινικές ρήτρες σε περίπτωση κλήσης της αστυνομίας κατά του υπαλλήλου, μη εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα, φαινομένων εξαπάτησης του κοινού, εμφάνισης χρόνων αναμονής άνω των 15′ με ευθύνη του εκδότη. 
 • Εμφάνιση εκδοτών και εκδοτηρίου: οι ταμίες οφείλουν να φέρουν τη στολή που θα τους παραχωρηθεί, να φροντίζουν την προσωπική υγιεινή και εμφάνισή τους καθώς και την εικόνα του εκδοτηρίου. Δεν επιτρέπονται σχισμένες ή ακατάστατες ανακοινώσεις, σκουπίδια, κάπνισμα, ακαταστασία κ.λπ.
 • Συμπεριφορά: δεν θα γίνουν αποδεκτά η αγενής συμπεριφορά προς πελάτες, η υβριστική ή προσβλητική µε οιοδήποτε τρόπο συµπεριφορά (µε λόγια ή κινήσεις) και η μη αιτιολογημένη άρνηση εξυπηρέτησης
 • Παράπονα πελατών: η ΣΤΑΣΥ θα εξετάζει προφορικά ή γραπτά παράπονα από πελάτες και σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου θα επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις (σύσταση, ποινική ρήτρα, καταγγελία σύμβασης).

Η ΣΤΑΣΥ μάλιστα παραθέτει και έναν ενδεικτικό πίνακα ποινικών ρητρών:

 • Εξαπάτηση πελάτη 1.000€
 • Αγενής συµπεριφορά σε πελάτη 300€
 • Υβριστική, προσβλητική συµπεριφορά σε πελάτη 500€
 • Κακή εικόνα εκδοτηρίου 500€
 • Εκδότης δεν φορά την προβλεπόμενη στολή 300€
 • Κάπνισμα στο εκδοτήριο 300€
 • Μη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ/ΑΜΚ κατά προτεραιότητα 1.000€
 • Ουρά Αναμονής άνω των 15’ (µε υπαιτιότητα Αναδόχου) 300€
 • Μη έγκαιρη κατάθεση εισπράξεων 1.000€
 • Μη ορθή συµπλήρωση οικονομικών εγγράφων (έντυπων και ηλεκτρονικών) 400€
 • Αδυναμία έκδοσης εισιτηρίου µε υπαιτιότητα Αναδόχου 500€

— — — —

Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*