Τι περιλαμβάνει η συνεργασία μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ

Αλέξανδρος Λιάρος

Ενημέρωση για τους όρους που θα περιλαμβάνει η συνεργασία μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ παρείχε σήμερα ο οργανισμός.

Η συνεργασία ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ προβλέπει την ανάθεση από τον ΟΑΣΑ στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου εξήντα (60) αστικών και ειδικού τοπικού χαρακτήρα γραμμών εντός της Περιφέρειας Αττικής (περιοχής ευθύνη ΟΑΣΑ) για περίοδο δύο ετών.

Η συνεργασία ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού που περιλαμβάνει επίσης:

 • Προμήθεια 300 λεωφορείων ηλικίας έως 10 ετών μέσω Leasing.
 • Διενέργεια προσλήψεων οδηγών, μηχανοδηγών και τεχνιτών σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

Η προσωρινή εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.

Τα έκτακτα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τα ΜΜΜ σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πρωτίστως ο αποτελεσματικός περιορισμός της πληρότητας των λεωφορείων και τρόλεϊ σε ποσοστό 65%, επιβάλλουν τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων των γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ, για την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού.

Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου 60 προαστιακών γραμμών, η ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. υποχρεούται στην κυκλοφορία 200 αστικού τύπου λεωφορείων, εκ των οποίων 164 κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).

Το ετήσιο κόστος ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. το οποίο θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 24.131.018 ευρώ. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί με προσφερόμενη τιμή 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Με την ανάθεση των περιφερειακών γραμμών:

 • 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγοί εντάσσονται σε ημερήσια βάση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ
 • Επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις.
 • Μειώνονται οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ

Με την εξοικονόμηση πόρων (οχήματα και οδηγοί) θα βελτιωθούν σημαντικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των λεωφορειακών γραμμών στον αστικό ιστό της Αθήνας οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών και περιλαμβάνουν πολλαπλές μετεπιβιβάσεις (γραμμές κορμού, κεντρικές, διακεντρικές γραμμές και τροφοδοτικές γραμμές).

Η προσωρινή ανάθεση της εκτέλεσης των περιφερειακών γραμμών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων στις συγκεκριμένες γραμμές, αφενός λόγω περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής και αφετέρου χάρη στα νέα σημεία πώλησης εισιτηρίων του ΟΑΣΑ που θα λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.

Οι τιμές των εισιτηρίων στις λεωφορειακές γραμμές που θα εξυπηρετούνται από την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., παραμένουν ίδιες με τις ισχύουσες στο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ. Οι εισπράξεις απ’ τα κόμιστρα του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού εμπίπτει εξάλλου και ο έλεγχος για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων με στόχο την αξιόπιστη και ποιοτική εκτέλεση του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου.

Το συγκοινωνιακό έργο που ανατίθεται αντιστοιχεί ετησίως:

 • σε 17,1 εκ. οχηματοχιλιόμετρα, ήτοι
 • στο 19,97% του οδικού συγκοινωνιακού έργου.

Συγκοινωνιακό έργο ΟΑΣΑ

Το σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας καλύπτει σημαντική έκταση του πολεοδομικού ιστού του Ν. Αττικής. Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν 258 λεωφορειακές γραμμές και 20 γραμμές τρόλεϊ, που:

 • πραγματοποιούν κατά μέσο όρο καθημερινά 10.746 δρομολόγια (τυπική καθημερινή) και
 • εξυπηρετούν περίπου 323 εκατομμύρια επιβάτες κατ’ έτος (έτος 2019).

Ηλικία στόλου οχημάτων

 • Ο μέσος όρος ηλικίας των υφιστάμενων οχημάτων έχει φτάσει τα 18,8 έτη για τα λεωφορεία πετρελαίου, τα 16 έτη για τα λεωφορεία φυσικού αερίου και τα 18,8 έτη για τα ηλεκτροκίνητα τρόλεϊ.
 • Η τελευταία προμήθεια οχημάτων πραγματοποιήθηκε το 2009-2010.
 • Η τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις προσωπικού στην ΟΣΥ ήταν το 2006.

Συνέπειες από-επένδυσης της τελευταίας πενταετίας

Οι ελλείψεις σε οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) και σε ανθρώπινο δυναμικό
κρίσιμων ειδικοτήτων και κυρίως οδηγών είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Ειδικότερα, την περίοδο 2015 – 2019 παρατηρείται:

 • Πτώση των οχηματοχιλιομέτρων των οδικών μέσων κατά -10,9%.
 • Πτώση της επιβατικής κίνησης κατά -8,3%.
 • Στις ώρες πρωινής αιχμής υπάρχει έλλειψη περίπου 100 οχημάτων (10,4%) σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό για την εκτέλεση του
  προγραμματισμένου έργου.

Επιβάρυνση συστήματος αστικών συγκοινωνιών από την πανδημία COVID-19

Η ανωτέρω κατάσταση έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα έκτακτα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τα ΜΜΜ για την αντιμετώπιση της και ιδιαίτερα ο περιορισμός της μέγιστης επιτρεπτής πληρότητας των οχημάτων σε ποσοστό 65%, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ, για την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού.

Αντικείμενο της συνεργασίας ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ Ν. Αττικής

Γραμμές που θα ανατεθούν σταδιακά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2020 στα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής:

 • Γραμμές περιοχής Βόρειας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν την περιοχή της Κηφισιάς με περιοχές όπως η Ροδόπολη, το Κρυονέρι, ο Άγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, οι Θρακομακεδόνες.
 • Γραμμές περιοχής Δυτικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές οι οποίες συνδέουν την περιοχή της Ελευσίνας με περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η Μαγούλα.
 • Γραμμές περιοχής Ανατολικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν τους σταθμούς μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Νομισματοκοπείο με περιοχές όπως η Ανθούσα, η Αρτέμιδα, το Κορωπί, η Παλλήνη, η Ραφήνα.
 • Γραμμές περιοχής Νότιας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γραμμές οι οποίες συνδέουν το σταθμό του μετρό «Ελληνικό» με περιοχές όπως η Σαρωνίδα, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα.

Η παροχή των υπηρεσιών διαιρείται σε δύο περιόδους χειμερινή και θερινή για τις οποίες ο ΟΑΣΑ έχει καταρτίσει πρόγραμμα σε ημερήσια βάση.

Οικονομικοί όροι

Οι κύριοι οικονομικοί όροι τις συνεργασίας μεταξύ ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης έχουν ως εξής:

Βασικό πλαίσιο συνεργασίας ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ:

 • Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη
 • Τιμολογιακή πολιτική: Οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν ίδιες με τις ισχύουσες στο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ
 • Εισπράξεις: Οι εισπράξεις των ΚΤΕΛ αποτελούν έσοδο του ΟΑΣΑ.
 • Πώληση εισιτηρίων & κίνητρα για την μείωση της εισιτηριοδιαφυγής: Πρόβλεψη συστήματος κινήτρων για την ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων ΟΑΣΑ μέσα από το δίκτυο πώλησης των ΚΤΕΛ.

Οχήματα

Για την άρτια εκτέλεση του έργου, τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται στην ταξινόμηση και κυκλοφορία 200 αστικού τύπου λεωφορείων, εκ των οποίων:

 • 164 κανονικά (12 μέτρων),
 • 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και
 • 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).

Τηλεματική & Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, τα οχήματα των ΚΤΕΛ εντάσσονται άμεσα στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών, ενώ ο εξοπλισμός τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα οχήματα αυτά θα εγκατασταθεί σταδιακά.

Στην τελική φάση, τα ΚΤΕΛ θα εγκαταστήσουν:

 • σύστημα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατό με το Αυτόνομο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ο ΟΑΣΑ.
 • κατάλληλο σύστημα τηλεματικής

Οφέλη

i. Ένταξη 200 νέων οχημάτων και 550 οδηγών σε ημερήσια βάση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών.

ii. Ενίσχυση των γραμμών του αστικού ιστού (κεντρικές γραμμές με μεγάλη επιβατική κίνηση).

iii. Σημαντικός περιορισμός φαινομένων συνωστισμού σε λεωφορεία και τρόλεϊ / αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

iv. Αποτελεσματική εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων.

v. Αύξηση της συχνότητας δρομολογίων σε όλο το δίκτυο του ΟΑΣΑ.

vi. Αύξηση εσόδων ΟΑΣΑ λόγω νέων σημείων πώλησης που θα λειτουργούν από τα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*