ΟΣΥ: Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπλόκαρε τη μίσθωση 300 λεωφορείων λόγω παρανόησης

Σε παρανόηση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου οφείλεται η απόφαση για το μπλοκάρισμα της υπογραφής σύμβασης για την μίσθωση 300 λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας μέσω leasing, σύμφωνα με την ΟΣΥ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΟΣΥ αναφέρει πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς πέραν των πέραν των δεσμευτικών εγγράφων του διαγωνισμού, η εταιρεία υπέβαλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και επιπλέον έγγραφα (προσπέκτους) παρουσίασης των αρχικών μοντέλων των λεωφορείων, στα οποία τα παράθυρα εμφανίζονταν εν ως μη ανοιγοκλειόμενα.

Στην πραγματικότητα όμως. σύμφωνα με την ΟΣΥ, τα λεωφορεία τα οποία θα προμηθευόταν η εταιρεία ήταν διαφορετικά από αυτά που απεικονίζονται στα διαφημιστικά έντυπα, αφού θα διαθέτουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα.

Η ΟΣΥ επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να παραλάβει λεωφορεία τα οποία δεν διαθέτουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα σύμφωνα και με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ενώ δίνει ως παράδειγμα και τον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη όπου απαιτήθηκε να γίνει αλλαγή παραθύρων σε λεωφορεία, ώστε να είναι ανοιγοκλειόμενα και να γίνουν δεκτά.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντοπίστηκαν 2 κωλύματα στις συμβάσεις μεταξύ της ΟΣΥ και των αναδόχων για την προμήθεια των λεωφορείων:

Σε μία περίπτωση, θα έπρεπε να απορριφθεί η προσφορά μίας εταιρείας διότι προσφέρθηκαν τρία διαφορετικά μισθώματα για τρία διαφορετικά λεωφορεία του ίδιου τύπου, αντίθετα με όσα προέβλεπε η διακήρυξη.

Στην δεύτερη -σοβαρότερη- περίπτωση, θα έπρεπε να απορριφθεί μέρος της προσφοράς τριών εταιρειών διότι είτε μέρος, είτε το σύνολο των πλευρικών παραθύρων των λεωφορείων δεν ήταν ανοιγοκλειόμενα (η διακήρυξη ανέφερε πως όλα τα πλευρικά παράθυρα θα έπρεπε να είναι ανοιγοκλειόμενα).

Η ΟΣΥ κατέθεσε ήδη αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ το αποτέλεσμα αναμένετια με αγωνία δεδομένου του ότι αν δεν γίνει δεκτό θα απαιτηθεί επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα η παραλαβή των λεωφορείων να γίνει το νωρίτερο προς τα τέλη της χρονιάς.

Η ανακοίνωση πάντως δεν αναφέρει για ποιο λόγο η ΟΣΥ υπέβαλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαφημιστικά έντυπα που δεν αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα λεωφορεία της προμήθειας, αν όλα τα υπόλοιπα έντυπα ήταν επαρκή, γεγονός που παραπέμπει σε γκάφα.

Θα είναι μάλιστα η δεύτερη γκάφα μέσα σε μικρό διάστημα, μετά το αλλαλούμ με τη δημοσίευση «λανθσαμένων» αποτελεσμάτων προσλήψεων το οποίο αποδόθηκε σε λάθος.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ:

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. έλαβε γνώση της με αριθμό 50/2021 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το διαγωνισμό προμήθειας 300 λεωφορείων με leasing, σύμφωνα με την οποία:

– κρίνεται μεν ότι ο εν λόγω ανοιχτός διαγωνισμός διενεργήθηκε -αντί της διαπραγμάτευσης που παρείχε ως δυνατότητα ο νόμος- για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος,

– αλλά, παρόλα αυτά, κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαπίστωσε αμέσως ότι οι λόγοι της μη έγκρισης οφείλονται σε εσφαλμένη πληροφόρηση, προς τούτο και αποφάσισε στην άμεση υποβολή αίτηση ανάκλησης για την άρση της δημιουργηθείσης παρερμηνείας.

Συγκεκριμένα, στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προσφερόμενα λεωφορεία, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού καιπαραλαβής τους από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., δεν θα είχαν  πλευρικά ανοιγοκλειόμενα παράθυρα.

Η παρανόηση αυτή οφείλεται στο ότι υποβλήθηκαν πέραν των δεσμευτικών εγγράφων του διαγωνισμού και επιπλέον έγγραφα (προσπέκτους) παρουσίασης των αρχικών μοντέλων των λεωφορείων, στα οποία τα παράθυρα εμφανίζονταν εν ως μη ανοιγοκλειόμενα. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η παρουσίαση ενός οχήματος σε μια διαφημιστική μπροσούρα δεν εμφανίζει το όχημα που θα παραδοθεί αλλά αυτό που είναι κατά τον αρχικό χρόνο παραγωγής.

Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση, οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, οι μεγαλύτερες στο χώρο εμπορίας λεωφορείων δεσμεύονται να παραδώσουν τα οχήματα προς χρήση με ανοιγοκλειομενα παράθυρα επιφέροντας την σχετική μεταβολή.

Το ότι όλα τα λεωφορεία θα έχουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα, αλλιώς η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δεν θα τα παραλάβει, αναφέρεται σαφώς τόσο στη διακήρυξη του διαγωνισμού όσο και στο σχέδιο σύμβασης το οποίο έχουν λάβει και αποδεχτεί στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και στις δηλώσεις συμμόρφωσης που έχουν καταθέσει στο φάκελό τους και οι τρεις εταιρείες.

Άλλωστε, ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και στον αντίστοιχο διαγωνισμό που είχε διενεργήσει ο ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη. Η διακήρυξη ζητούσε λεωφορεία με ανοιγοκλειόμενα παράθυρα, η συμμετέχουσα εταιρεία προσέφερε μοντέλα που δεν είχαν αυτό το χαρακτηριστικό από την κατασκευή τους -καθότι είναι αρκετά σπάνιο στα λεωφορεία σύγχρονης κατασκευής- όμως, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και πριν την παράδοσή τους, ο προμηθευτής έκανε τη σχετική τροποποίηση και σήμερα τα λεωφορεία κυκλοφορούν κανονικά, με παράθυρα που ανοίγουν, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όπως, δηλαδή, θα γίνει τελικά και στους δρόμους της Αθήνας.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. πιστεύει ότι, αν της είχε υποβληθεί σχετικό ερώτημα, θα είχε αποσαφηνιστεί το ζήτημα και δεν θα καθυστερούσε η τυπική ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού που περιμένει με αγωνία το επιβατικό κοινό της Αθήνας.

Καταθέτουμε, λοιπόν, την αίτηση ανάκλησης και πιστεύουμε ότι σύντομα θα ξεπεραστεί το πρόβλημα και τα λεωφορεία θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*