Το Παρίσι αυξάνει τη χρηματοδότηση των αστικών συγκοινωνιών και καταργεί τα λεωφορεία diesel

Η κατάργηση των λεωφορείων diesel ως το 2025 και η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 25% περιλαμβάνεται στη σύμβαση ύψους 1.6 δις ευρώ ανά έτος για την περίοδο 2021-2024 την οποία υπέγραψαν η περιφερειακή αρχή μεταφορών του Παρισίου Île-de-France Mobilités και η κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RATP.

Η σύμβαση αφορά τη λειτουργία 14 γραμμών Μετρό, 8 γραμμών Τραμ και 341 λεωφορειακών γραμμών, καθώς και 2 γραμμών του προαστιακού σιδηρόδρομου RER σε συνεργασία με την SNCF.

Η σύμβαση περιλαμβάνει μεγαλύτερα κίνητρα και ρήτρες απόδοσης, με το ύψος των σχετικών ποσών να τετραπλασιάζεται φτάνοντας τα 100 εκατ. ευρώ ανά έτος και με το 25% αυτών να βασίζεται στις απόψεις των επιβατών. Πέρα από την εκτέλεση των δρομολογίων, οι δείκτες απόδοσης περιλαμβάνουν την καθαριότητα και την πληροφόρηση των επιβατών, τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε περιπτώσεις διακοπών στα δρομολόγια λόγω ανωτέρας βίας.

Καθορίζονται επίσης συγκεκριμένοι μέθοδοι για την παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των επιβατών κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης έργων στο δίκτυο, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν, καθώς και νέοι δείκτες απόδοσης για τη διαθεσιμότητα ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης.

Η ακρίβεια των δρομολογίων του Προαστιακού θα μετριέται πλέον σε εβδομαδιαία βάση αντί για μηνιαία έτσι ώστε να εξάγονται πιο ακριβή δεδομένα ανά τμήμα γραμμής. Επίσης, θα αυξηθεί και η μέτρηση της ακρίβειας των δρομολογίων του Μετρό.

Οι κύριες επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την ανανέωση του τροχαίου υλικού στη γραμμή Β του προαστιακού δικτύου RER ως το τέλος του 2025, την παράδοση των συρμών MF19 του Μετρό ως το 2033 και την αντικατάσταση του στόλου της πρώτης γραμμής του Τραμ ως το 2024. Τα λεωφορεία ντίζελ πρόκειται να αντικατασταθούν ως το τέλος του 2025. Περιλαμβάνεται τέλος χρηματοδότηση ύψους 57 εκατ. ευρώ για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο δίκτυο του Μετρό.

Η παρούσα σύμβαση πρόκειται να είναι η τελευταία που θα περιλαμβάνει απευθείας ανάθεση της λειτουργίας των λεωφορείων στην RATP, καθώς αρχής γενομένης από το 2025 αυτή πρόκειται να ανατίθεται μέσω διαγωνισμών παραχώρησης έργου.

Πηγή: railwaygazette.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*