ΡΑΣ: Εγκρίνεται προσεχώς η δραστηριοποίηση νέας σιδηροδρομικής εταιρείας στην ελληνική αγορά

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε την άμεση ολοκλήρωση των επιμέρους εγκρίσεων για τη  δραστηριοποίηση  νέας εταιρείας στην ελληνική Σιδηροδρομική αγορά των εμπορευματικών μεταφορών.

Πρόκειται για τη Σιδηροδρομική Επιχείρηση GRUP FEROVIAR ROMAN SA (GFR), η οποία κατέθεσε δύο αιτήσεις έγκρισης οχημάτων προκειμένου να ξεκινήσει το  μεταφορικό της έργο στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Οι  δύο αιτήσεις έγκρισης οχημάτων αφορούν μια ηλεκτροκίνητη και μια ντιζελοκίνητη κινητήρια μονάδα της GRUP FEROVIAR ROMAN (GFR) SA που ήδη κυκλοφορούν στη Ρουμανία. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υπογραμμίζει ότι η τελική έκδοση των αποφάσεων έγκρισης των δύο οχημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός. Σημειώνει ακόμη, ότι  ήδη έχει  ολοκληρωθεί: Πρώτον,  το  στάδιο του ελέγχου πληρότητας των φακέλων των αιτήσεων και δεύτερον, το στάδιο της αναλυτικής αξιολόγησης.

Με δεδομένο ότι η κατοχή  ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί  σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση η πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, από τη ΡΑΣ υπογραμμίζεται, ότι ήδη εκδόθηκε  το πενταετούς διάρκειας ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας από τον ERA, κατόπιν σχετικής αιτήσεων της Σιδηροδρομικής Εταιρείας.  Οι  προβλεπόμενες χώρες παροχής υπηρεσιών  είναι η Ρουμανία και η Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση από τη ΡΑΣ  εντός μηνός Ιουλίου 2021 της έγκρισης για τη διάθεση ων δύο οχημάτων, σηματοδοτούν την έναρξη του μεταφορικού έργου της επιχείρησης  στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Παράλληλα, εμπειρογνώμονες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων συμμετέχουν στην τριεθνή ομάδα αξιολόγησης αποτελούμενη από τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας της Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, οι οποίοι μαζί με αξιολογητές του ERA, εξετάζουν αίτηση επικαιροποίησης του ισχύοντος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας της ίδιας εταιρείας.  Η εν λόγω αίτηση αφορά στην επέκταση του τόπου παροχής υπηρεσιών από τη GFR στη Βουλγαρία, με σκοπό την εξασφάλιση της πρόσβασης και της χρήσης της διασυνοριακής υποδομής έως τους σταθμούς Κούλατα και Σβίλεγκραντ.  Ήδη έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του αρχικού ελέγχου και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης. Εκτιμάται ότι η απόφαση έκδοσης του επικαιροποιημένου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας από τον ERA θα ληφθεί   επίσης εντός Ιουλίου 2021.

Για τη νέα εταιρεία που αναμένεται να εισέλθει στην ελληνική Σιδηροδρομική Αγορά, η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου δήλωσε: «Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για το σιδηροδρομικό εμπορευματικό έργο στην Ελλάδα. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων  είναι εδώ για να συνδράμει μέσα από το δικό της πλαίσιο αρμοδιοτήτων στην ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου, τη  διαφάνεια στη σιδηροδρομική αγορά και την ίση αντιμετώπιση των παραγόντων της, χωρίς διακρίσεις.  Υπό την παρούσα συγκυρία, η ισότιμη παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε όλες τις λειτουργούσες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα παραγωγικό σιδηρόδρομο και ακολούθως, καθιστώντας τη χώρα μας έναν στρατηγικής σημασίας διαμετακομιστικό κόμβο».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*