Με τη χρήση καινοτόμου εφαρμογής BIM τα νέα σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ

Η ΕΡΓΟΣΕ πρωτοπορεί μεταξύ των ΔΕΚΟ και κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κατασκευής των έργων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, εισάγοντας την καινοτόμα εφαρμογή Building Information Modelling (ΒΙΜ) στα ήδη δημοπρατημένα έργα της τελευταίας διετίας όσο και στα έξι εμβληματικά έργα που δημοπρατούνται μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

Σε αυτό το νέο, πολύτιμο εργαλείο για τις κατασκευές αναφέρθηκε στην ομιλία του στο The BIM Conference, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή εξεχόντων στελεχών του κλάδου των κατασκευών και της αρχιτεκτονικής, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστος Βίνης. 

Το BIM είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, η εισαγωγή του οποίου στην κατασκευή έργων, επιτρέπει τη δημιουργία προσομοιώσεων ψηφιακού σχεδιασμού. Δημιουργείται δηλαδή μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός έργου και αναπτύσσεται παράλληλα με το πραγματικό έργο κατά το πλήρες χρονοδιάγραμμά του, δηλαδή κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση του. 

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας στα νέα έργα της ΕΡΓΟΣΕ θα επιτρέψει τον ακριβή σχεδιασμό τους με την εισαγωγή ενός ενιαίου ψηφιακού μοντέλου, πάνω στο οποίο μπορούν να εργαστούν όλοι οι συμμετέχοντας του έργου (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κατασκευαστές, προμηθευτές, επιβλέποντες εργοταξίου κ.α.). 

Η εφαρμογή του ΒΙΜ στα νέα σιδηροδρομικά έργα, θα επιτρέψει στην ΕΡΓΟΣΕ πέρα από την ακρίβεια στις μελέτες, να μειώσει το συνολικό κόστος, καθώς η χρήση του αποτρέπει λάθη, υπερβάσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος, δίνει μια σαφή εικόνα της ποιότητας του κατασκευασμένου στοιχείου εκ των προτέρων και καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Επιπλέον, η εφαρμογή της νέας αυτής τεχνολογίας κάνει πιο “πράσινα” τα έργα καθώς θα μειώνει κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τα οποία είναι πολύπλοκα και με πολλαπλές τεχνικές απαιτήσεις, με το ΒΙΜ στοχεύουμε στην μείωση του μη παραγωγικού χρόνου μεταξύ των απαραίτητων διαδικασιών της νομοθεσίας δημοσίων έργων, καθώς, με την ακρίβεια στους υπολογισμούς του BIM ένα έργο μπορεί να αρχίσει να κατασκευάζεται πολύ πριν από την πραγματική έναρξή του στο εργοτάξιο. Μπορεί ακόμη να επεκταθεί η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων και άλλων τεχνολογιών κατασκευής εκτός εργοταξίου. 

Η ΕΡΓΟΣΕ σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ έχει ήδη προχωρήσει στη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαθέτει ήδη πιστοποιημένα στελέχη στην εφαρμογή ΒΙΜ. Επίσης, στις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΡΓΟΣΕ στην παρακολούθηση των εν εξελίξει εργολαβιών που προετοιμάζεται προς δημοπράτηση, υπάρχει η πρόβλεψη για συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών στο ΒΙΜ για την περαιτέρω εμβάθυνση της κουλτούρας του ΒΙΜ στην ΕΡΓΟΣΕ. 

Ο Προέδρος και Διευθύνων Συμβούλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης δήλωσε: «Η χρήση του BIM θα επιφέρει μια τεράστια αλλαγή για το σχεδιασμό και την κατασκευή των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων της χώρας. Κρίνουμε πως μπορεί να εκτινάξει την παραγωγικότητα και να βελτιώσει όλα τα στάδια της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των έργων. Αυτό είναι απολύτως εφικτό, αν γίνουν τα απαραίτητα βήματα και οι αναγκαίοι μετασχηματισμοί. Σε όλα τα έργα που δημοπρατούμε τα τελευταία δύο χρόνια που αναλάβαμε την διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, υπάρχει η απαίτηση του ΒΙΜ από τους αναδόχους. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας BIM μπορούμε να έχουμε περισσότερα έργα, υψηλότερης ποιότητας και με μικρότερο κόστος και σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*