Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Διαγωνισμός μαμούθ προϋπολογισμού 383,5 εκατ. ευρώ για 770 «πράσινα» λεωφορεία

Share

  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του πρώτου διαγωνισμού για την προμήθεια νέων αστικών λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός αυτός θα αφορά την προμήθεια 750 λεωφορείων (με δικαίωμα προαίρεσης για 20 επιπλέον) εκ των οποίων τα 350 θα είναι ηλεκτρικά, τα 300 θα είναι φυσικού αερίου και 100 ακόμα θα είναι υβριδικά.

  Προ ολίγων ημερών, το τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του υπουργείου δημοσίευσε το “πρωτογενές αίτημα” του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού που προηγείται πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

  Ο διαγωνισμός για την «προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης» θα αποτελείται από 5 τμήματα για τα οποία θα μπορούν να κατατεθούν ξεχωριστές προσφορές. Αυτά έχουν ως εξής:

  ΤΜΗΜΑ 1
  Αφορά την προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, κατηγορίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η χρονική διάρκεια ανέρχεται σε 520 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (ή 550 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης).

  ΤΜΗΜΑ 2
  Αφορά την προμήθεια 200 απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI. Η χρονική διάρκεια ανέρχεται σε 580 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 3
  Αφορά την προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI. Η χρονική διάρκεια ανέρχεται σε 580 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

  ΤΜΗΜΑ 4
  Αφορά την προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ καθώς και:

  • Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά 2 οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 50 έως 100.
  • Προμήθεια 3 κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκης φόρτισης επιτόπου.
  • Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

  Η χρονική διάρκεια ανέρχεται σε 520 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 5
  Αφορά την προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ καθώς και:

  • Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά 2 οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 125 έως 250.
  • Προμήθεια 7 κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκη φόρτισης επιτόπου.
  • Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

  Η χρονική διάρκεια ανέρχεται σε 580 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 383.494.800 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται ανά τμήμα του διαγωνισμού ως εξής:

  • Τμήμα 1: Για τα 100 υβριδικά λεωφορεία, 31.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός έτους των οχημάτων) και με δικαίωμα προαίρεσης 6.200.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Τμήμα 2: Για τα 200 λεωφορεία φυσικού αερίου, 59.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός έτους των οχημάτων).
  • Τμήμα 3: Για τα 100 αρθρωτά λεωφορεία φυσικού αερίου 43.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός έτους των οχημάτων)
  • Τμήμα 4: Για τα 100 ηλεκτρικά λεωφορεία ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ, 45.375.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (45 εκατ. πλέον ΦΠΑ για τα 100 οχήμα περιλαμβανομένων των φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός έτους των οχημάτων, συν 375.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για 3 διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων
  • Τμήμα 5: Για τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ., 124.695.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (123.750.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τα 250 οχήματα, περιλαμβανομένων των φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός έτους των οχημάτων, συν 945.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για 7 διατάξεις συσσωρευτή ταχυφορτιστή για φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων.

  Το κριτήριο της ανάθεσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, ανά Τμήμα.

 
 

Διαβάστε Περισσότερα