ΟΣΥ: Μεγάλος διαγωνισμός για τη διαφήμιση στα λεωφορεία

Φωτογραφία: ΟΣΥ

Στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος διαφημιστικής εκμετάλλευσης των λεωφορείων και τρόλεϊ της με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά, προχώρησε η Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Ο διαγωνισμός αφορά την αποκλειστική παραχώρηση του δικαιώματος διαφήμισης στο εξωτερικό και το εσωτερικό μέρος των οχημάτων της ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 6 έτη με δικαίωμα παράτασης για άλλα τέσσερα, τμηματικά ανά δύο έτη.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής μηνιαίου μισθώματος. Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 116.000 ευρώ (ανά μήνα). Η προθεσμία υποβολής προσφορών θα λήξει στις 6 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα πάντως με παρατήρηση στελέχους του χώρου, η αποκλειστική παραχώρηση της διαφήμισης για μία τόσο μεγάλη περίοδο που μπορεί να φτάσει και τη δεκαετία αποτελεί κίνηση με ρίσκο και για τις δύο πλευρές αφού είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς πως θα κινηθεί η διαφημιστική αγορά σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*