Ξεκινούν αυτοψίες στα κτήρια κατά μήκος της Γραμμής 4 του Μετρό

Αυτοψίες στα κτήρια που βρίσκονται κατά μήκος της γραμμής 4 του Μετρό από το Άλσος Βεΐκου ως το Γουδή ξεκινούν προσεχώς Πολιτικοί Μηχανικοί – συνεργάτες της Αττικό Μετρό. Σκοπός των αυτοψιών είναι η διενέργεια αποτύπωσης και δομοστατικής καταγραφής των κτηρίων ώστε να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάστασή τους πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής από τους δύο μετροπόντικες, και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μελετητικά και κατασκευαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η διενέργεια των αυτοψιών έχει προβλευθεί στη σύμβαση του έργου, στα πλαίσια των μελετών κατά μήκος της ζώνης επιρροής της γραμμής 4, για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι υπεδαφικές συνθήκες, η πυκνότητα δόμησης εκάστης περιοχής, καθώς και το είδος και την κατάσταση κτηρίων και κατασκευών.

Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν από Πολιτικούς Μηχανικούς της μελετητικής εταιρείας DIADILOS SOLUTIONS, ενώ απαραίτητη είναι η συνεργασία των ιδιοκτητών των κτηρίων. Η διαδικασία, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

  • Ανάρτηση Ανακοίνωσης της εταιρείας DIADILOS SOLUTIONS στην είσοδο των κτηρίων, προκειμένου να ενημερωθούν οι χρήστες για την προγραμματισμένη ημερομηνία αυτοψίας από συνεργείο του Αναδόχου.
  • Επίδειξη Ενημερωτικού Σημειώματος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές για το σκοπό της αποτύπωσης, με τα στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) των μηχανικών του συνεργείου της Αναδόχου Κ/Ξ, ώστε ο ενδιαφερόμενος
    τρίτος να προχώρα σε έλεγχο για την ταυτοπροσωπία.
  • Οι αποτυπώσεις πραγματοποιούνται με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή και με παράλληλη ενημέρωση για την διαδικασία καταγραφής.
  • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής καλείται να υπογράψει το σχετικό έντυπο, με δικαίωμα να λάβει αντίγραφο της σχετικής τεχνικής αποτύπωσης. (Το σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο ιδιοκτήτης/ ενοικιαστής περιλαμβάνει: το όνομα του ιδιοκτήτη, την ημερομηνία καταγραφής, τη χρήση του οικήματος, τον αριθμό του διαμερίσματος, την συναίνεση για την παροχή και χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR (General Data Protection Regulation), την κάτοψη του διαμερίσματος, τυχόν ρωγμές, την τυχόν άρνηση ή αποδοχή για την καταγραφή, την επιθυμία για την αποστολή της έκθεσης καταγραφής).
  • Στην αποτύπωση μπορεί να είναι παρών και μηχανικός του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή εφόσον το επιθυμεί.
  • Σε περίπτωση απουσίας του χρήστη, διανέμεται έντυπο για τον προγραμματισμό νέας αυτοψίας και ο ιδιοκτήτης/ ενοικιαστής δύναται να τηλεφωνεί απευθείας στην εταιρεία DIADILOS SOLUTIONS στο τηλέφωνο 2128091864, εργάσιμες ώρες και ημέρες, για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.
  • Σε κλειστά κτήρια γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών.

Επισημαίνεται ότι μετά την εκπόνηση μελετών για την δομητική κατάσταση των κτηρίων και με την έναρξη των υπόγειων εργασιών, η Ανάδοχος Κ/Ξ υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της Αττικό Μετρό θα παρακολουθεί διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο με ενόργανες μετρήσεις την συμπεριφορά των κτηρίων και κατασκευών καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι οι τιμές των μετρήσεων θα είναι πάντοτε μικρότερες από τα αυστηρά όρια ασφαλείας που έχουν καθοριστεί στις προδιαγραφές του έργου.

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*