Ερωτηματικά για την πρόληψη και και την αντιμετώπιση ατυχημάτων και περιστατικών πυρκαγιάς στα Λεωφορεία

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν στη Βουλή 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με θέμα «Ανεπαρκής προετοιμασία για την πρόληψη και την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος στα αστικά λεωφορεία της Αττικής».

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά ατυχημάτων σε αστικά λεωφορεία, οι βουλευυές αναφέρουν πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την πρόκληση των περιστατικών αυτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η μεγάλη ηλικία του στόλου, η έλλειψη μηχανολογικού ελέγχου στα λεωφορεία leasing, η ύπαρξη σκαλοπατιών σε αρκετά λεωφορεία, ο μειωμένος αριθμός θυρών κινδύνου και καταπακτών κινδύνου, ο περιορισμένος αριθμός θυρών σε αρκετά λεωφορεία, η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία σφυριών θραύσης παραθύρων κινδύνου και σχετικής σήμανσης στα παράθυρα, οι μέχρι και 6 διαφορετικοί τύποι λεωφορείων ανά αμαξοστάσιο και η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε αυτά και η ανυπαρξία επίδειξης αλλά και άσκησης – εκπαίδευσης των οδηγών στη χρήση των πυροσβεστήρων.

Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το αν θα υπάρξει λεπτομερής και εξονυχιστικός έλεγχος σε δημόσια ΚΤΕΟ των αστικών λεωφορείων της ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ καθώς και αν τα λεωφορεία που εμπλέκονται σε ατυχήματα περνούν από έκτακτο τεχνικό έλεγχο. Επίσης, ζητούν χορήγηση των manual των κατασκευαστών των λεωφορείων, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των διαφορετικών ειδών πυροσβεστήρων που έχουν τοποθετηθεί στα οχήματα και άμεσο έλεγχο των συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης σε όσα λεωφορεία έχουν εγκατασταθεί.

Επιπλέον, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν να υπάξρει βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση των οδηγών στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος ώστε να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης, ενδελεχή έλεγχο των λεωφορείων πριν αλλά και κατά την οδήγηση, καθημερινό (από τους οδηγούς) και περιοδικό (από τεχνικούς) έλεγχο του εξοπλισμού ασφαλείας των οχημάτων, έλεγχο της λειτουργικότητας και της καταλληλότητάς του προς χρήση εξοπλισμού και πιστοποίηση του προσωπικού σχετικά με την ικανότητα χρήσης του εξοπλισμού αυτού. 

Το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό κ. Υποδομών και Μεταφορών

ΕΜΑ: Ανεπαρκής προετοιμασία για την πρόληψη και την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος στα αστικά λεωφορεία της Αττικής

Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά ατυχήματα σε αστικά λεωφορεία της Αττικής, με πιο πρόσφατο αυτό της 6ης Μαΐου 2022 στον Άλιμο.

Οι κυριότεροι λόγοι πρόκλησης των πυρκαγιών και άλλων ατυχημάτων είναι:

 • Η παλαιότητα και η τραγική κατάσταση του στόλου των λεωφορείων της ΟΣΥ αλλά και των αστικών ΚΤΕΛ.
 • Η έλλειψη μηχανολογικού ελέγχου των προδιαγραφών των λεωφορείων Leasing και των αστικών ΚΤΕΛ πριν τεθούν σε κυκλοφορία, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Το γεγονός ότι πολλά από αυτά δεν είναι ενιαίου υψομετρικά δαπέδου, με ύπαρξη επικίνδυνων σκαλοπατιών που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία, είσοδο, έξοδο και απεγκλωβισμό των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Ο μειωμένος αριθμός θυρών κινδύνου και καταπακτών κινδύνου (θυρίδες οροφής), ενώ σε αρκετά υπάρχει παντελής έλλειψη καταπακτών οροφής – θυρίδων κινδύνου.
 • Ορισμένα λεωφορεία υπολείπονται μιας πόρτας κατασκευαστικά και με τον τρόπο αυτό υπολείπονται δύο θυρών – εξόδων κινδύνου (κάθε δίφυλλη πόρτα αποτελεί δύο θύρες κινδύνου).
 • Η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία σφυριών θραύσης παραθύρων κινδύνου και η απουσία σήμανσης αυτών, παραθύρων και σφυριών. Χαρακτηριστική περίπτωση το ατύχημα στον Αλιάκμονα το Φεβρουάριο του 2003, όπου λόγω της απουσίας σφυριών θραύσης παραθύρων, αρκετοί επιβάτες δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως, με τραγική κατάληξη.
 • Σε πολλά αμαξοστάσια υπάρχουν έως και 6 τύποι οχημάτων, χωρίς οι οδηγοί να έχουν εκπαιδευτεί σε κάποια από αυτά και χωρίς να τους έχει χορηγηθεί κατασκευαστικό manual ή γραπτές οδηγίες για τον κάθε τύπο λεωφορείου.
 • Η ανυπαρξία επίδειξης αλλά και άσκησης – εκπαίδευσης των οδηγών στη χρήση των πυροσβεστήρων, οι οποίοι ενίοτε είναι πολλών και διαφορετικών ειδών.

Έτσι λοιπόν προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα:

 • Πώς θα βγουν 100 επιβάτες από μία (!!!) και μόνον πόρτα σε περίπτωση πυρκαγιάς;
 • Τι θα γίνει αν το λεωφορείο ανατραπεί ή βυθιστεί στο νερό (όπως συνέβη τον Οκτώβρη του 2021 στη λεωφορειακή γραμμή Α1) και δεν διαθέτει καταπακτές – θυρίδες κινδύνου και σφυριά θραύσης παραθύρων κινδύνου; Πώς θα καταφέρουν οι επιβάτες να απεγκλωβιστούν και πόσο θα δυσκολευτούν αν δεν υπάρχουν οι σχετικές πληροφοριακές πινακίδες που θα τους καθοδηγήσουν;
  Άλλωστε αυτό καταγγέλθηκε και στο πρόσφατο ατύχημα της 6ης Μαΐου 2022 στον Άλιμο.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

 1. Θα υπάρξει λεπτομερής και εξονυχιστικός έλεγχος σε δημόσια ΚΤΕΟ των αστικών λεωφορείων της ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ; Όποιο λεωφορείο έχει εμπλακεί σε σοβαρό ατύχημα υφίσταται άμεσα έκτακτο τεχνικό έλεγχο σε δημόσιο ΚΤΕΟ;
 2. Θα χορηγηθούν τα manual του κατασκευαστή κάθε λεωφορείου, καθώς και οι σχετικές οδηγίες σε όλους τους οδηγούς για κάθε τύπο λεωφορείου που οδηγούν;
 3. Θα γίνει εκπαίδευση στη χρήση όλων των ειδών πυροσβεστήρων που διαθέτει η εταιρεία στα λεωφορεία της; Θα δοθούν οι οδηγίες πυρασφάλειας του κατασκευαστή σε κάθε οδηγό και θα γίνει επαρκής εκπαίδευση πάνω σε αυτές;
  Γνωρίζουμε ότι κατά την εκπαίδευση των οδηγών λεωφορείων παρέχονται μαθήματα πυρασφάλειας, αλλά ύστερα από τα πρόσφατα θλιβερά περιστατικά, η εκπαίδευση αυτή μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί με σκοπό ένα αποτέλεσμα άλλης ποιότητας;
 4. Θα ελεγχθούν άμεσα τα συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης σε όσα λεωφορεία έχουν εγκατασταθεί;
 5. Θα γίνει βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση των οδηγών στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος αντίδρασής τους σε ανάλογες καταστάσεις;
 6. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον ενδελεχή έλεγχο των λεωφορείων πριν αλλά και κατά την οδήγηση ως μέτρο πρόληψης πυρκαγιών και ατυχημάτων;
 7. Θα ελέγχεται καθημερινά (από τους οδηγούς), αλλά και περιοδικά (από το αρμόδιο τεχνικό τμήμα) ο εξοπλισμός ασφαλείας όλων των οχημάτων;
 8. Πέραν της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, γίνεται επαρκής έλεγχος της λειτουργικότητας και της καταλληλόλητάς του προς χρήση (π.χ. έλεγχος αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης κ.λπ.);
  Επιπροσθέτως, τι μέτρα λαμβάνονται για την πιστοποίηση της ικανότητας του οδηγού να χρησιμοποιεί τον αντίστοιχο εξοπλισμό σε περίπτωση που προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αθανασίου (Νάσος) Αθανάσιος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*