Πιστοποιήθηκε και το πέμπτο τρένο ETR της Hellenic Train

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της αμαξοστοιχίας ΕTR 470.004, εγκρίνοντας τη χορήγηση έγκρισης συμμόρφωσης οχήματος με εγκεκριμένο τύπο οχήματος. 

Με την παρούσα έγκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική αίτηση της Εταιρείας, ολοκληρώνεται ο κύκλος πιστοποιήσεων για το τροχαίο υλικό της TRENITALIA S.p.A (σ.σ. Hellenic Train, πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) που εξυπηρετεί το επιβατικό μεταφορικό έργο στη βασική σιδηροδρομική γραμμή της χώρας.    

Υπενθυμίζεται, ότι προηγήθηκε η αρχική πιστοποίηση της ΡΑΣ για την πρώτη αμαξοστοιχία ETR 470, (χορήγησης έγκρισης οχήματος για διάθεση στην αγορά -έγκριση τύπου οχήματος). 

Ακολούθησε η πιστοποίηση τριών αμαξοστοιχιών, των ETR 470.001, ETR 470.006 και ETR 470.008. Με τελευταία, την αίτηση της TRENITALIA S.p.A για την αμαξοστοιχία ΕTR 470.004

Η σχετική αίτηση εξετάστηκε λεπτομερώς από την Ομάδα Αξιολόγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η οποία σε εύλογο χρόνο ολοκλήρωσε τον έλεγχο του φακέλου της υποβληθείσας αίτησης, κρίνοντας ότι είναι πλήρης, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Με απόφασή της, η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων προχώρησε στην επικύρωση της έγκρισης οχήματος συμμορφούμενου με τύπο, με συγκεκριμένο αριθμό αναγνώρισης (European Identification Number).

Παράλληλα εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα αναγκαία έγγραφα που αφορούν την παρούσα έγκριση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OSS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) ως «Υπεύθυνη Λήψης Απόφασης».

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*