Με μειωμένο εισιτήριο και οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Μειωμένο εισιτήριο θα δικαιούνται και οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού κατά τις μετακινήσεις τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μετά από την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Τουρισμού.

Το εκπτωτικό κόμιστρο θα ισχύει σε όλες τις αστικές και υπεραστικών, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες των μετακινούμενων εντός της Επικράτειας με μέσα μαζικής μεταφοράς, ως εξής:

  • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η εκπαιδευτική μονάδα όπου φοιτά ο δικαιούχος.
  • Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας.
  • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της εκπαιδευτικής μονάδας όπου φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
  • Στο 75% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας.
  • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της εκπαιδευτικής μονάδας όπου φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

Η δυνατότητα χρήσης μειωμένου εισιτηρίου θα διαρκεί για όσα ακαδημαϊκά έτη απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, προσαυξημένα κατά δύο ακαδημαϊκά έτη. Το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου θα αποδεικνύεται με έγγραφη ή ηλεκτρονική βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία του σπουδαστή/ριας.

Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου ισχύει για όλο το εκπαιδευτικό έτος, ήτοι από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου και ως το χρονικό σημείο που ο σπουδαστής θα καταστεί πτυχιούχος ή θα απωλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τη σπουδαστική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο (στράτευση, αναστολή ή διακοπή σπουδών, συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης).

Τέλος, όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, καθ’ ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*