Συγκοινωνίες Αθήνας: Διευθυντές από τον ιδιωτικό τομέα και προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Στο επίμαχο νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ που ανήκουν στο Υπερταμείο, πέραν από την επέκταση κατά ένα έτος της σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ, ορίζονται και τα σχετικά με τις νέες προσλήψεις στον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Α.Σ.Ε.Π. εντός 10 ημερών. Οι προσλήψεις αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή, ενώ οι ενστάσεις πρέπει να κατατίθενται εντός 5 ημερών από τη δημοσίευσή τους και να εξετάζονται εντός 20 ημερών.

Όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις εντός των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ, αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν δημόσιας διακήρυξης και θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα μίας ανανέωσής τους. Στη διαδικασία θα μπορούν να συμμετέχουν τόσο υπάλληλοι του ΟΑΣΑ όσο και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Στην περίπτωση ορισμού υπαλλήλων του ομίλου σε διευθυντικές θέσεις, οι χρηματικές απολαβές δεν θα διατηρούνται μετά την αποχώρηση από τις θέσεις αυτές.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζονται επίσης μισθολογικά θέματα στις συγκοινωνίες της Αθήνας. Για τους Προέδρους και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους σε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, το σύνολο των αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενώ το ύψος των απολαβών θα ρυθμίζεται μετά από αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Για τους Γενικούς Διευθυντές σε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, οι απολαβές δεν μπορούν να ξεπερνούν αυτές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων.

Τέλος, σύμφωνα με άλλη διάταξη, οι διαφορές στις ήδη καταβληθείσες αποδοχές και παροχές στους εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αττικό Μετρό Μ.Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως σήμερα, δεν αναζητούνται κατά ποσοστό 90% ενώ για την επιστροφή στους εργαζόμενους του υπόλοιπου 10% αναμένεται η δημοσίευση Κ.Υ.Α.

Υπουργείο Οικονομικών: Η αλήθεια για το νέο νομοσχέδιο

Με εκτενή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών απαντά στις αιτιάσεις του Εργατικού Κέντρου Αθηνών το οποίο έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για σήμερα Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου.

Όπως υποστηρίζει, μέσω του νομοσχεδίου η Κυβέρνηση αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, καθώς:

  • Ρυθμίζει, με πληρότητα, θέματα εποπτείας και ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, ενισχύοντας τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
  • Επαναπροσδιορίζει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
  • Θεσπίζει, για πρώτη φορά, διατάξεις για την πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας των Ανωνύμων Εταιρειών.
  • Καινοτομεί με τη θέσπιση δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.
  • Ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο, με προβλέψεις για τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στην ΕΕΣΥΠ και δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, μέσω της ανακοίνωσης, το Υπουργείο απαντά σε 10 αιτιάσεις του Εργατικού Κέντρου Αθηνών. Αναλυτικά

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Περισσότερες λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ στα ΚΤΕΛ και με τηλεματική

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*