Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην ΟΣΥ – Τι «κερδίζουν» οι εργαζόμενοι

Την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Ο.ΣΥ. μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανακοίνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Μέσω της νέας Σ.Σ.Ε., η οποία σύμφωνα με το σωματείο αναβαθμίζει την θέση των εργαζομένων στην κατεύθυνση της ανάκτησης του χαμένου εδάφους από την εποχή των Μνημονίων, ρυθμίζεται και το σημαντικό ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των νέων εργαζόμενων στην εταιρεία, η οποία μπορεί να να οδηγήσει σε μισθολογικές αυξήσεις αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί εισπράτουν μόνο τον βασικό μισθό.

Επιπλέον, καθιερώνονται τροφεία για όλους τους εργαζόμενους ύψους 6 ευρώ ανά ημέρα, ενώ αυξάνονται και οι απολαβές για γονείς μέσω της θέσπισης για πρώτη φορά σχολικών βοηθημάτων στην αρχή κάθε χρονιάς ύψους 100-200 ευρώ ενώ αυξάνεται και η μηνιαία κάλυψη φοίτησης στους παιδικούς σταθμούς. Επιπλέον, στις γυναίκες εργαζόμενους δίνεται μία επιπλέον μέρα άδειας μετ’ αποδοχών για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. 

Στο πλαίσιο της Σ.Σ.Ε., η διοίκηση της Ο.ΣΥ. και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύτηκαν πως θα προωθήσουν νομοθετικά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για τους νέους εργαζόμενους, αλλά και την ποσοστιαία ισοβάθμηση της προϋπηρεσίας στην Ο.ΣΥ. με τη θέση Σταθμάρχη – Οδηγού. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα στην Ο.ΣΥ. να συνάπτει Ασφαλιστήριο Προγράμμα Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων της εταιρείας ως παροχή λόγω της φύσης του συγκοινωνιακού έργου. 

Η ανακοίνωση του σωματείου:

Υπογραφή νέας ΣΣΕ στην Ο.ΣΥ.
Νέο πλαίσιο Κατακτήσεων – Νέα αφετηρία Διεκδικήσεων

Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στην Ο.ΣΥ. μετά από πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις είναι πλέον γεγονός.

Πρόκειται για μια ΣΣΕ που θωρακίζει τη συλλογικότητα αναβαθμίζοντας μετρήσιμα και ουσιαστικά τη θέση των εργαζομένων στην κατεύθυνση της ανάκτησης του χαμένου εδάφους από την επιβολή των Μνημονίων Δανεισμού και του Ενιαίου Μισθολογίου.

Όπως έχει διαχρονικά υποστηρίξει το Προεδρείο δεν υπάρχουν περιθώρια πανηγυρισμών ή εφησυχασμών, όμως αναμφίβολα η νέα ΣΣΕ είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη διαμορφώνοντας ένα νέο πεδίο κατακτήσεων και μια νέα αφετηρία διεκδικήσεων.

Ειδικότερα:

  • Θεσπίζεται για πρώτη φορά η χορήγηση τροφείων σε όλες τις ειδικότητες ύψους 6€/ημέρα.
  • Θεσπίζονται για πρώτη φορά ετήσια σχολικά βοηθήματα που καταβάλλονται στην αρχή κάθε σχολικής/ακαδημαϊκής χρονιάς (100€ στην Α ́θμια, 150€ στην Β ́θμια και 200€ στην Γ ́θμια Εκπαίδευση).
  • Αυξάνεται η μηνιαία κάλυψη φοίτησης στους παιδικούς σταθμούς (από 180€ σε 200€ για 1 παιδί, από 210€ σε 250€ για 2 παιδιά, από 290€ σε 330€ για 3 παιδιά, από 370€ σε 400€ για 4 παιδιά).
  • Σε όλες τις γυναίκες εργαζόμενες της Εταιρείας χορηγείται μία επιπλέον ημέρα άδειας μετ’ αποδοχών για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της νέας ΣΣΕ θεσμοθετούνται σημαντικοί όροι, οι οποίοι όπως δεσμεύτηκαν εγγράφως τόσο η Διοίκηση της Ο.ΣΥ., όσο και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα υπαχθούν ως νομοθετικές ρυθμίσεις στο «Ερανιστικό Νομοσχέδιο». Πιο συγκεκριμένα:

  • Για τους νέους συναδέλφους μας, προβλέπεται πλέον και μισθολογική αναγνώριση της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα (στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της Ε.Ε.) ως έξι έτη πλήρους απασχόλησης. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται σε ένα βαθμό η τεράστια αδικία σε βάρος τους όταν για ίση εργασία, η αμοιβή τους υπολείπονταν κατά πολύ των παλαιότερων εργαζομένων. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των νέων υπήρξε κυρίαρχη διεκδίκηση και πρώτιστος στόχος του Προεδρείου.
  • Ποσοστιαία ισοβάθμηση της προϋπηρεσίας στην Ο.ΣΥ. με τη θέση Σταθμάρχη – Οδηγού. Εργαζόμενοι με 15ετη υπηρεσία στην Ο.ΣΥ. θεωρούνται ισόβαθμοι σε ποσοστό 35%, εργαζόμενοι με 30ετη υπηρεσία κατά ποσοστό 50% ενώ όσοι έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια εξισώνονται πλήρως.
  • Δυνατότητα σύναψης Ασφαλιστήριου Προγράμματος Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων της Ο.ΣΥ. ως παροχή λόγω και της φύσης του συγκοινωνιακού έργου.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων δώσαμε τους καλύτερους εαυτούς με μοναδικό γνώμονα τα δίκαια αιτήματα και τις συλλογικές ανάγκες των εργαζομένων της Ο.ΣΥ. Κατά την υπογραφή της ΣΣΕ του 2019-2020 είχαμε δεσμευθεί ότι αυτή είναι η βάση εκκίνησης για μια πολύ καλύτερη επόμενη ΣΣΕ. Η δέσμευσή μας έγινε πράξη.

Διαπραγματευτήκαμε σθεναρά και υπεύθυνα έξω από επαναστατικές γυμναστικές και πέρα από ηττοπαθείς «προτροπές» ή διδαχές… να πάρουμε τα λίγα και να μην διεκδικήσουμε περισσότερα, θα χάσουμε και αυτά κ.ά. Άναρθρες κραυγές, στείρα άρνηση και συνδικαλισμός του «δε βαριέσαι» βρέθηκαν απέναντί μας, άλλοι ως «Κασσάνδρα» και άλλοι ως «πατερίτσα» αλλότριων συμφερόντων.

Δεν συναινέσαμε σε αποσπασματικές λύσεις (όσο κι αν πίεζαν Παρατάξεις ή πρόσωπα). Δεν μεταβάλλαμε την αγωνιστική μας στάση όπως το ζήτημα των ΚΤΕΛ, όσο κι αν κάποιοι σκόπιμα επιχειρούσαν να συνδέσουν τη ΣΣΕ με τη μαχητικότητα του ιστορικού μας Σωματείου.

Κατορθώσαμε να υπερβούμε το γεγονός της Προσωρινής Διοίκησης στο Συνδικάτο μας που προέκυψε ως συνέπεια της πανδημίας του COVID19 για την προστασία της υγείας των συναδέλφων και φυσικά την αρτιότητα των αρχαιρεσιών.

Συνεχίσαμε το σταδιακό απεγκλωβισμό μας από το Ενιαίο Μισθολόγιο, θεσπίσαμε νέες διατάξεις με θετικό χρηματικό αποτύπωμα στους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς, κατορθώσαμε να εμπεδωθούν δικαιότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους νέους συναδέλφους μας.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, με σταθερότητα, αποτελεσματικότητα, δυναμισμό και αγωνιστικό βηματισμό… Απαντήσαμε με πράξεις σε όσους μας κούναγαν το δάχτυλο αλλά και σε αυτούς που κούναγαν το κεφάλι.

Η νέα ΣΣΕ είναι κεκτημένο όλων των εργαζομένων της Ο.ΣΥ. και φυσικά αποτελεί τη βάση διαπραγμάτευσης για την επόμενη που όπως τότε, έτσι και τώρα δεσμευόμαστε ότι θα είναι ακόμη καλύτερη.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΟΡΙΚΗΣ                                     ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΥΛΟΣ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*