Τελευταία στην Ευρώπη η Ελλάδα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές

Ουραγός στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, μαζί με την Ιρλανδία, όσον αφορά στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2021.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, η χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας στις μεταφορές έφτασε το 9,1% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό κατά 1,2 μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με το 2020 και αρκετά μακριά από το στόχο του 15% ως το 2030 που ορίζει Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προώθηση των ΑΠΕ. Παράλληλα, το ποσοστό του 2021 βρίσκεται 0,9 μονάδες χαμηλότερα από το στόχο για το 2020.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το 2020. Παρόλα αυτά, η μείωση του μεριδίου εκτιμάται ότι συνδέεται τόσο με την αύξηση των μεταφορικών δραστηριοτήτων λόγω άρσης των περιορισμών COVID-19 όσο και με την αλλαγή μεθοδολογίας μέτρησης.

Eurostat

Όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις δύο έχουν ήδη ξεπεράσει το στόχο για το 2030: η Σουηδία που ξεχωρίζει με ένα εντυπωσιακό 30,4% (τρεις φορές μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) και η Φινλανδία με 20,5%.

Δύο επίσης χώρες της βόρειας Ευρώπης έχουν επιτύχει σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ στις μεταφορές: η Νορβηγία (20,3%)  και η Ισλανδία (12,7%). Τα υψηλά ποσοστά στις Σκανδιναβικές χώρες εξηγούνται από το σημαντικό ποσοστό χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές στις χώρες αυτές.

Στον αντίποδα, οι δύο χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές είναι η Ελλάδα και η Ιρλανδία με (4,3%), ενώ ακολουθούν η Πολωνία (5,7%), η Λετονία (6,4%) και η Λιθουανία (6,5%).

Το 2021, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν μείωση του ποσοστού χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές με εξαίρεση την Φινλανδία (+6,2 μονάδες), τη Λιθουανία (+1), τη Δανία (+0,8), την Κροατία (+0,4) και τη Μάλτα (αμετάβλητο). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-5,9), την Ουγγαρία (-5,4) και το Λουξεμβούργο (-5,6).

Στην Ελλάδα, καταγράφηκε μείωση μίας μονάδας σε σχέση με το 2020 όταν το ποσοστό ήταν 5,3%, ενώ το 2019, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές είχαν μερίδιο 4%.

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*