Δευτέρα 20 – Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου: Μεταβάλλονται δρομολόγια του Προαστιακού

Ενημέρωση:

Χωρίς έγκαιρη ενημέρωση σήμερα το πρωί, το δρομολόγιο 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34 καθώς και το 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04 δεν πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα Νερατζιώτισσα – ΣΚΑ – Νερατζιώτισσα.

Επίσης, η Hellenic Train ενημέρωση για καθυστερήσεις στα δρομολόγια Άνω Λιόσια – Κορωπί.


Ενημέρωση 23 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 18:55:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση:

 • 2200 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 06:04 και
 • 2232 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 15:04.

Τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί – Άνω Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια :

 • 2204 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 07:04
 • 2208 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 08:04
 • 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04
 • 2236 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 16:04
 • 2240 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 17:04
 • 2244 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 18:04
  καθώς επίσης και τα:
 • 2205 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 06:34
 • 2209 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 07:34
 • 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34
 • 2237 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 15:34
 • 2241 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 16:34
 • 2245 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 17:34.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να ανασταλλούν και άλλα δρομολόγια στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα όπως για παράδειγμα συνέβη και σήμερα Πέμπτη.


Ενημέρωση:

Χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση σήμερα το πρωί, το δρομολόγιο με αριθμό 1208 (Πειραιάς – Αεροδρόμιο) και ώρα αναχώρησης 07:45 δεν πραγματοποιείται στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο και το δρομολόγιο 2215 (Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 08:52 δεν πραγματοποιείται στο τμήμα Αεροδρόμιο – Κορωπί.

Επίσης, για ακόμα μία μέρα, το δρομολόγιο 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34 καθώς και το 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04 δεν πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα Νερατζιώτισσα – ΣΚΑ – Νερατζιώτισσα.


Ενημέρωση 22 Φεβρουαρίου ώρα 18:20:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση:

 • 2200 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 06:04 και
 • 2232 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 15:04.

Τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί – Άνω Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια :

 • 2204 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 07:04
 • 2208 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 08:04
 • 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04
 • 2236 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 16:04
 • 2240 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 17:04
 • 2244 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 18:04
  καθώς επίσης και τα:
 • 2205 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 06:34
 • 2209 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 07:34
 • 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34
 • 2237 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 15:34
 • 2241 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 16:34
 • 2245 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 17:34.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να ανασταλλούν και άλλα δρομολόγια στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα όπως για παράδειγμα συνέβη και σήμερα Τετάρτη.


Ενημέρωση:

Χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση σήμερα το πρωί, οι αμαξοστοιχίες 2212 Άνω Λιόσια – Κορωπί με ώρα αναχώρησης 09:04 και 2213 Κορωπί – Άνω Λιόσια με ώρα αναχώρησης 08:34 καταργήθηκαν στο τμήμα Νερατζιώτισσα-ΣΚΑ-Νερατζιώτισσα.


Ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου ώρα 21:55:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση:

 • 2200 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 06:04 και
 • 2232 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 15:04.

Τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί – Άνω Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια :

 • 2204 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 07:04
 • 2208 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 08:04
 • 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04
 • 2236 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 16:04
 • 2240 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 17:04
 • 2244 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 18:04
  καθώς επίσης και τα:
 • 2205 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 06:34
 • 2209 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 07:34
 • 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34
 • 2237 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 15:34
 • 2241 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 16:34
 • 2245 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 17:34.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να ανασταλλούν και άλλα δρομολόγια στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες μέρες.


Ενημέρωση 20 Φεβρουαρίου ώρα 20:20:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση:

 • 2200 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 06:04 και
 • 2232 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 15:04.

Τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής Άνω Λιόσια – Κορωπί – Άνω Λιόσια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια :

 • 2204 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 07:04
 • 2208 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 08:04
 • 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04
 • 2236 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 16:04
 • 2240 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 17:04
 • 2244 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 18:04
  καθώς επίσης και τα:
 • 2205 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 06:34
 • 2209 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 07:34
 • 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34
 • 2237 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 15:34
 • 2241 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 16:34
 • 2245 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 17:34.

Σημειώνεται ότι πέραν των παραπάνω, καθημερινά γίνονται και επιπλέον αναστολές δρομολογίων στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση από την Hellenic Train.


Eνημέρωση:

Οι αμαξοστοιχίες 2213 & 2212, καταργήθηκαν μερικώς στο τμήμα Νερατζιώτισσα- Α. Λιόσια για λόγους κυκλοφορίας, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση από την Hellenic Train αν και αυτό συμβαίνει πλέον καθημερινά.


Αρχικό άρθρο:

Στην τροποποίηση δρομολογίων του Προαστιακού της Αθήνας λόγω έργων του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ προχωρά η Hellenic Train τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα τοπικά δρομολόγια του προαστιακού (Άνω Λιόσια – Κορωπί – Άνω Λιόσια) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια. Στο τμήμα ΣΚΑ – Κορωπί – ΣΚΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά με συρμούς του προαστιακού.

Πιο αναλυτικά, τo δρομολόγιo 2200 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 06:04 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία της HELLENIC TRAIN στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μεταμόρφωση και με αμαξοστοιχία στο υπόλοιπο τμήμα.

Τα ακόλουθα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της HELLENIC TRAIN στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια και με αμαξοστοιχία στο υπόλοιπο τμήμα:

 • 2204 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 07:04
 • 2208 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 08:04
 • 2212 (Άνω Λιόσια – Κορωπί) με ώρα αναχώρησης 09:04
  καθώς επίσης και:
 • 2205 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 06:34
 • 2209 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 07:34
 • 2213 (Κορωπί – Άνω Λιόσια) με ώρα αναχώρησης 08:34

Σημειώνεται ότι πέραν των παραπάνω, την περασμένη εβδομάδα, υπήρξαν και επιπλέον αναστολές δρομολογίων στο τμήμα Νερατζιώτισσα – ΣΚΑ – Νερατζιώτισσα, χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση από την Hellenic Train.

Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με πληροφορίες για τις μεταβολές δρομολογίων στον Προαστιακό της Αθήνας


Μην ξεχάσετε να γίνετε μέλη στην κοινότητα του Athens Transport στο Viber για να λαμβάνετε έκτακτες ειδήσεις και χρηστικά νέα. Μπείτε εδώ από το κινητό σας


athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*