ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις στο Μετρό

Αττικό Μετρό Α.Ε.

Την προκήρυξη 2/2023 ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. που αφορά την πρόσληψη 10 εργαζόμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πρόκειται για 7 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι εξής:

  • ΠΕ Μηχανικός Συντήρησης Τροχαίου Υλικού (2 θέσεις)
  • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού (2 θέσεις)
  • ΠΕ Υπάλληλος Διοικητικής Μέριμνας (2 θέσεις)
  • ΠΕ Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων
  • ΤΕ Ελεγκτής Ισχύος
  • ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής
  • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) τις οποίες θα αριθμήσει με σειρά προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://proslipseis.stasy.gr/ που θα είναι ενεργή από τις 26 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2023.

Ακολουθεί η προκήρυξη με πληροφορίες για τα προσόντα πρόσληψης κ.λπ:

athenstrasnport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*