Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Πρόταση για λήξη των πωλήσεων λεωφορείων ντίζελ και φυσικού αερίου από το 2035

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία πάνω σε πρόταση για μεταβολή των κανονισμών για τα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία εισάγεται ο στόχος για πωλήσεις αστικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στο 100% έως το 2035, ενώ τίθεται και ένας ενδιάμεσος στόχος 85% έως το 2030. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα υπεραστικά λεωφορεία θα εξαιρεθούν από αυτόν τον στόχο.

Είχε προηγηθεί πρόταση της Κομισιόν από τον περασμένο Φεβρουάριο με την οποία ζητούνταν να τεθεί νέος στόχος για τα νέα αστικά λεωφορεία για το 2030. Αν και η πρόταση δεν αποτελεί μέρος του πακέτου «Fit for 55», συνδέεται στενά με αυτό, συμβάλλοντας στον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και στη συνέχεια επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας, αναφέρει το Συμβούλιο της ΕΕ.

Συμβαδίζοντας με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα για το έτος 2030 και μετά, το Συμβούλιο διατήρησε τους στόχους που είχε θέσει η Κομισιόν. Εκτός από τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 15% ως το 2025 που είχε ήδη προβλεφθεί, με τους νέους κανόνες εισάγονται νέοι στόχοι:

  • Μείωση των εκπομπών κατά 45% από το 2030 (αυξήθηκε από τον προηγούμενο στόχο του 30%)
  • Μείωση των εκπομπών κατά 65% από το 2035
  • Μείωση των εκπομπών κατά 90% από το 2040

Επιπλέον, «το Συμβούλιο πρόσθεσε μια σειρά διατάξεων για να καταστήσει τη ρήτρα αναθεώρησης πιο ολοκληρωμένη, όπως να ληφθούν υπόψη οι εθνικές επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καθώς και οι πιθανοί περιορισμοί λόγω εδαφικής μορφολογίας ή καιρικών συνθηκών των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη διευκρίνισαν επίσης τις διατάξεις για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για αστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα των συμβάσεων αυτών».

Η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος του τροποποιημένου κανονισμού με τους προαναφερθέντες στόχους θα επανεξεταστεί το 2027, ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα από τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να αναφερθεί η Επιτροπή στην αναφορά της είναι η πρόοδος στην ανάπτυξη της δημόσιας και ιδιωτικής υποδομής επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα για οχήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Στην αναφορά της, η Κομισιόν θα πρέπει επίσης να εκπονήσει μια αξιολόγηση του ρόλου του διορθωτικού συντελεστή άνθρακα (CCF) στη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών στον τομέα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

Πηγή: sustainable-bus.com, επιμέλεια: Αλέξανδρος Λιάρος

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*