Ο ΟΑΣΑ θα χρησιμοποιήσει τα social media, και θα ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για αυτό

Έστω και αργά, ο ΟΑΣΑ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πρόκειται μάλιστα να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για το σκοπό αυτό. Ο οργανισμός έλαβε τη σχετική απόφαση λίγες μόνο μέρες μετά τη δημοσίευση του Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και social media που αναφερόταν στο γεγονός ότι οι φορείς των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, έχουν αγνοήσει εντελώς τα social media παρά την συνεχώς αυξανόμενη δυναμική τους.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΑ αποφάσισε την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία συμβούλων επικοινωνίας την «παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Ο.Α.Σ.Α. σε θέματα αξιοποίησης της δυναμικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της διοργάνωσης φωτογραφικής δράσης με θέμα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα [..] έναντι συνολικής αμοιβής 19.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)».

Προς το παρόν είναι άγνωστη η φύση της συγκεκριμένης φωτογραφικής δράσης (διαγωνισμός;) και άλλες λεπτομέρειες που θα δικαιολογούν τη δαπάνη των 19.000 ευρώ για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) στα οποία σίγουρα δεν απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση. Είναι επίσης άγνωστο αν τα συγκεκριμένα μέσα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και μετά το πέρας της δράσης αυτής, κυρίως για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που κατά τη γνώμη μας θα αποτελούσε και την καλύτερη δράση προώθησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Είναι γεγονός πάντως ότι ο ΟΑΣΑ «ψάχνεται» όσον αφορά την προβολή καθώς αποφάσισε επίσης τη πραγματοποίηση ενός διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. και σχεδιασμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας», προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.

Μπορεί τα λεφτά αυτά να πιάσουν τόπο και να προκύψουν ενδιαφέρουσες δράσεις προβολής και δημοσιότητας για τον ΟΑΣΑ, ωστόσο κατά τη γνώμη μας δεν θα υπήρχε καλύτερη διαφήμιση από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Αλλά αυτό μπορεί να είναι το θέμα ενός μελλοντικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών.

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*