Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Το πρόβλημα με τα λεωφορεία της Αθήνας σε 10 εικόνες

Share

  Το επερχόμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης των συγκοινωνιών της Αθήνας, η τελική μορφή του οποίου θα έχει συγκεκριμενοποιηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα επιφέρει πολλές αλλαγές στο δίκτυο των λεωφορείων και τρόλει. Βασικός στόχος είναι το δίκτυο να εξυπηρετεί καλύτερα τους επιβάτες το οποίο θα σημαίνει, μεταξύ άλλων, πως θα επιδιωχθεί οι επιβάτες να χρησιμοποιούν λιγότερο τα λεωφορεία και περισσότερο το μετρό.

  Κάποια από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το δίκτυο των λεωφορείων αποτυπώνονται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πεπραγμένων της Ο.ΣΥ. για το 2013.

   

  1. Λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα

  Screenshot (295)

  Το οχηματοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί με την κίνηση ενός οχήματος κατά 1 χιλιόμετρο. Το 2013 διανύθηκαν 94,4 οχηματοχιλιόμετρα, μειωμένα κατά 4,2% σε σχέση με το 2012. Η μείωση της κίνησης των λεωφορείων οφείλεται, σύμφωνα με την ΟΣΥ, στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στη μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

  2. Λιγότερα δρομολόγια

  Screenshot (296)

  Το 2013, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μειώθηκε ο αριθμός των εκτελεσμένων δρομολογίων λεωφορείων. Όλο το έτος είχαν προγραμματιστεί 3.782.812 δρομολόγια λεωφορείων και τελικά πραγματοποιήθηκαν 3.467.953, δηλαδή ποσοστό 91,7%.

  3. Μεγάλος αριθμός ανεκτέλεστων δρομολογίων

  Screenshot (297)

  Το 2013, το ποσοστό των εκτελεσθέντων δρομολογίων υπολογίζεται σε 91,6% (το 2012 ήταν 93,9%). Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 1 στα 10 προγραμματισμένα δρομολόγια δεν εκτελέστηκε ποτέ. Το χαμηλότερο ποσοστό εκτελεσθέντων δρομολογίων σημειώθηκε τον Ιανουάριο (73,7%) λόγω των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων.

  4. Οι οδηγοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τα δρομολόγια

  Screenshot (298)

  Ο κύριος λόγος μη πραγματοποίησης δρομολογίων ήταν η έλλειψη οδηγών. Στο 57,7% των περιπτώσεων ανεκτέλεστων δρομολογίων απλά δεν υπήρχε οδηγός για να καλύψει το δρομολόγιο. Στο 6,6% των περιπτώσεων το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε λόγω βλάβης του οχήματος, και στο 35,7% λόγω άλλων αιτιών (κλείσιμο δρόμων, απεργίες, κ.λπ.)

  5. Μεγάλη μείωση διαφημιστικών εσόδων

  Screenshot (300)

  Το 2012 και το 2013 τα διαφημιστικά έσοδα της ΟΣΥ σημείωσαν ελεύθερη πτώση λόγω της οικονομικής κρίσης και της λήξης των συμβάσεων εκμετάλλευσης με δύο διαφημιστικές εταιρίες.

  6. Μείωση εσόδων από ενοικίαση οχημάτων

  Screenshot (301)

  Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και τα έσοδα από ενοικίαση οχημάτων της ΟΣΥ (λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών στο δίκτυο της πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε.).

  7. Μείωση του αριθμού των εργαζομένων

  Screenshot (302)

  Στο τέλος του 2013, το προσωπικό της ΟΣΥ Α.Ε. ανέρχοταν σε 5971 άτομα όλων των ειδικοτήτων, μειωμένο κατά 3,8% σε σχέση με το 2012, και ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σημειώνεται πως η μείωση του προσωπικού μάλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερη μέσα στο 2014 λόγω απολύσεων εργαζομένων με πλαστά πιστοποιητικά.

  8. Μεγάλη μείωση του αριθμού των οδηγών
  Screenshot (303)
  Ο αριθμός των οδηγών πλέον δεν επαρκεί ώστε να πραγματοποιηθούν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στο τέλος του 2013 εργάζονταν συνολικά 4.270 οδηγοί, όταν το 2008 ανέρχονταν σε 8.428, δηλαδή διπλάσιος αριθμός.
  9. Μείωση και του αριθμού του τεχνικού προσωπικού
  Screenshot (304)
  Παρομοίως, μείωση καταγράφεται και στον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού. Το 2013, για κάθε θερμικό λεωφορείο αντιστοιχούν 0,28 τεχνίτες, ή εναλλακτικά κάθε τεχνίτης είναι υπεύθυνος για 3,6 λεωφορεία. Στα τρόλεϊ αντίστοιχα ένας τεχνίτης είναι υπεύθυνος για 1,8 τρόλεϊ.
  10. Μείωση των εσόδων
  Screenshot (305)
  Το 2013, σε σχέση με το 2012, παρατηρήθηκε μείωση των εσόδων της ΟΣΥ από όλες τις πηγές: πωλήσεις εισιτηρίων, μηνιαίων και ετήσιων καρτών, καθώς και των εσόδων από υπουργεία. Ενδεχομένως το 2014 τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα λόγω μίας μικρής αύξησης της επιβατικής κίνησης, καθώς και των πωλήσεων καρτών απεριορίστων διαδρομών από αυτό το Σεπτέμβριο.
  Πηγή: ΟΣΥ

  Creative Commons License

  Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
  Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

 
 

Διαβάστε Περισσότερα