Έρευνα Athens Transport 2014 – Μέρος `Β

Στο δεύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας του Athens Transport για τις συγκοινωνίες της Αθήνας θα δούμε την αναλυτική αξιολόγηση κάθε μέσου, σύμφωνα με μία σειρά κριτηρίων.

Δείτε το πρώτο μέρος της έρευνας για τις συγκοινωνίες της Αθήνας

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 936 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο τον προηγούμενο μήνα. Προκειμένου η αξιολόγηση να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται, η αξιολόγηση του κάθε μέσου ήταν δυνατή μόνο για όσους απάντησαν πως τον τελευταίο χρόνο χρησιμοποίησαν το μέσο αυτό περισσότερες από 2 φορές. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προέκυψαν οι παρακάτω βαθμολογίες:

Screenshot (364)

 

Το Μετρό (γραμμές 2 και 3) είναι το μέσο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη γενική βαθμολογία (7,6), ενώ ακολουθούν το Τραμ (6), ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (5,8) και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος (5,4). Τέλος, κάτω από τη βάση και με τη μικρότερη γενική βαθμολογία βρίσκονται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ με 4,7.

Αναλυτικά, η βαθμολογία ανά μέσο έχει ως εξής:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ συγκεντρώνουν, σύμφωνα με όσους απάντησαν στην έρευνα, τη χαμηλότερη βαθμολογία (4,7). Σε 7 από τα δέκα κριτήρια βαθμολόγησης, η βαθμολογία είναι κάτω από τη βάση. Αυτά είναι: καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων (4), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (4,1), συχνότητα δρομολογίων (4,2), συνθήκες μετακίνησης (4,4) καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων (4,7), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (4,7), και ωράριο λειτουργίας (4,9).

Με βαθμολογία πάνω από τη βάση βαθμολογήθηκαν η ταχύτητα μετακίνησης (5,2), η συμπεριφορά του προσωπικού (5,4) και η αίσθηση ασφάλειας (5,4).

Επίσης, 7 από τα 10 κριτήρια συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα μέσα (συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων, συμπεριφορά του προσωπικού, αίσθηση ασφάλειας, ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών, και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής).

 

Μετρό (γραμμές 1 & 2)

Το Μετρό αναδεικνύεται στο καλύτερο μέσο αφού συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία, τόσο συνολικά (7,6), αλλά και σε ένα προς ένα όλα τα κριτήρια. Η βαθμολογία ανά κριτήριο, σε φθίνουσα σειρά, έχει ως εξής: ταχύτητα μετακίνησης (8,4), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (8,4), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (7,9), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (7,7), αίσθηση ασφάλειας (7,6), συνθήκες μετακίνησης (7,5), συμπεριφορά του προσωπικού (7,5), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (7,4), συχνότητα δρομολογίων (7,3), και ωράριο λειτουργίας (6,7).

Είναι χαρακτηριστικό πως το Μετρό είναι το μόνο μέσο με 9 από τις δέκα βαθμολογίες να είναι πάνω από 7. Στα υπόλοιπα μέσα, μόνο ο Προαστιακός έχει μία μόνο βαθμολογία άνω του 7.

 

Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος

Αν και πρόκειται για τη γραμμή ένα του Μετρό, ο ΗΣΑΠ συγκεντρώνει μικρότερες βαθμολογίες από τις γραμμές 2 και 3. Η γενική βαθμολογία του μέσου είναι 5,8 και 9 στα δέκα κριτήρια συγκεντρώνουν βαθμολογίες πάνω από τη βάση. Αυτές είναι: ταχύτητα μετακίνησης (6,4), συχνότητα δρομολογίων (6,2), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (6,2), συμπεριφορά του προσωπικού (6,2), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (6,1), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,7), ωράριο λειτουργίας (5,5), αίσθηση ασφάλειας (5,5), και συνθήκες μετακίνησης (5).

Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβε η καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (4,8). Πρόκειται για το δεύτερο χειρότερο βαθμό σε αυτή την κατηγορία (τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ έλαβαν 4,7).

Τραμ

Το Τραμ συγκεντρώνει γενική βαθμολογία 6. Ο βαθμός σε 8 από τα δέκα κριτήρια είναι πάνω από τη βάση. Αυτά είναι: καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων (6,8), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (6,8), συμπεριφορά του προσωπικού (6,6), αίσθηση ασφάλειας (6,6), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (6,4), ωράριο λειτουργίας (6,1), συνθήκες μετακίνησης (6) και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,6).

Ο βαθμός που έλαβε η ταχύτητα μετακίνησης ήταν ο χαμηλότερος σε σχέση με όλα τα μέσα, ωστόσο το Τραμ έλαβε το δεύτερο υψηλότερο βαθμό (πίσω από το Μετρό) σε 7 κατηγορίες (ωράριο λειτουργίας, συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, συμπεριφορά του προσωπικού, αίσθηση ασφάλειας, και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών).

 

Προαστιακός

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος έλαβε ως γενικό βαθμό 5,4, ο οποίος είναι ο δεύτερος χαμηλότερος μετά τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ. Σε 7 από τις δέκα κατηγορίες, συγκεντρώθηκε βαθμός πάνω από τη βάση. Αυτές είναι: ταχύτητα μετακίνησης (7,1), συμπεριφορά του προσωπικού (6,1), συνθήκες μετακίνησης (6), αίσθηση ασφάλειας (5,8), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (5,5), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (5,5), και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,3).

Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβε η ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (4,5), το ωράριο λειτουργίας (4,1), και η συχνότητα δρομολογίων (3,9).

Σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα, ο Προαστιακός έλαβε τη χειρότερη βαθμολογία στις κατηγορίες συχνότητα δρομολογίων (το 3,9 ήταν γενικά η μικρότερη βαθμολογία σε αυτή την έρευνα), και ωράριο λειτουργίας. Έλαβε όμως και τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία ταχύτητα μετακίνησης.

 

Screenshot (385)

 

Το βασικό συμπέρασμα της βαθμολόγησης επαληθεύεται και από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων για το καλύτερο και το χειρότερο μέσο μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Το 90% όσων απάντησαν, επέλεξαν το Μετρό, ενώ σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (3%), τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (2%), ο Προαστιακός (1%) και το Τραμ (1%).

Στην ερώτηση για το χειρότερο μέσο, το 46% των απαντήσεων συγκέντρωσαν τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, και ακολουθούν ο Προαστιακός (18%), το Τραμ (15%), ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (11%), και το Μετρό (1%).

 

Δείτε το πρώτο μέρος της έρευνας για τις συγκοινωνίες της Αθήνας

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*