Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Έρευνα Athens Transport 2015 – Μέρος Β

Share

  Στο δεύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας του Athens Transport για τις συγκοινωνίες της Αθήνας που ακολουθεί, θα δούμε την αναλυτική αξιολόγηση κάθε μέσου, σύμφωνα με μία σειρά 10 κριτηρίων.

  Δείτε το πρώτο μέρος της έρευνας για τις συγκοινωνίες της Αθήνας

  Προκειμένου η αξιολόγηση να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται, η αξιολόγηση του κάθε μέσου ήταν δυνατή μόνο για όσους απάντησαν πως τον τελευταίο χρόνο χρησιμοποίησαν το μέσο αυτό περισσότερες από 2 φορές. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προέκυψαν οι παρακάτω βαθμολογίες:

  ereuna14

  Το Μετρό (γραμμές 2 και 3) είναι το μέσο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη γενική βαθμολογία (7,6), ενώ ακολουθούν το Τραμ (5,7), ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (5,5) και ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος (5,3). Κάτω από τη βάση και με τη μικρότερη γενική βαθμολογία βρίσκονται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ με 4,3.

  Σε σχέση με πέρυσι, όλα τα μέσα πλην του Μετρό συγκεντρώνουν χαμηλότερη βαθμολογία. -0,4 μονάδες για τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, -0,3 μονάδες για τον Ηλεκτρικό και το Τραμ, και -0,1 μονάδα για τον Προαστιακό. Η γενική βαθμολογία για το Μετρό παραμένει σταθερή.

  Αναλυτικά, η βαθμολογία ανά μέσο έχει ως εξής:

  Λεωφορεία και Τρόλεϊ
  4,3/10

  Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ συγκεντρώνουν και φέτος τη χαμηλότερη γενική  βαθμολογία (4,3) για όσους απάντησαν στην έρευνα. Είναι τα μόνα μέσα που συγκεντρώνουν γενική βαθμολογία κάτω από τη βάση. Σε 7 από τα δέκα κριτήρια βαθμολόγησης, η βαθμολογία είναι κάτω από τη βάση. Αυτά είναι: καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (3,6 και για τα δύο), συχνότητα δρομολογίων (3,7), συνθήκες μετακίνησης (4), καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων (4,1), ωράριο λειτουργίας και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (4,3).

  Με βαθμολογία πάνω από τη βάση βαθμολογήθηκαν η ταχύτητα μετακίνησης και η συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (5) και η αίσθηση ασφάλειας (5,1).

  Επίσης, 7 από τα 10 κριτήρια συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα μέσα (συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων, συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού, αίσθηση ασφάλειας, ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών, και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής).

  Σε σχέση με πέρυσι, παρατηρούμε πτώση της βαθμολογίας σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Μεγαλύτερη πτώση (-0,6 βαθμοί) για ωράριο λειτουργίας και καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων, και -0,5 βαθμοί για συχνότητα δρομολογίων και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών.

  Προαστιακός
  5,3/10

  Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος έλαβε ως γενικό βαθμό 5,3, ο οποίος είναι ο δεύτερος χαμηλότερος μετά τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ. Σε 7 από τις δέκα κατηγορίες, συγκεντρώθηκε βαθμός πάνω από τη βάση. Αυτές είναι: ταχύτητα μετακίνησης (7), συνθήκες μετακίνησης (6,2), αίσθηση ασφάλειας (6), συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (5,9), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (5,7), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (5,4), και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,1).

  Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβαν η ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (4,7), το ωράριο λειτουργίας (3,6), και η συχνότητα δρομολογίων (3,5).

  Συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα, ο Προαστιακός έλαβε τη χειρότερη βαθμολογία στις κατηγορίες συχνότητα δρομολογίων (το 3,5 ήταν γενικά η μικρότερη βαθμολογία σε αυτή την έρευνα), και ωράριο λειτουργίας (3,6). Έλαβε όμως και τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία ταχύτητα μετακίνησης.

  Σε σχέση με πέρυσι, η πτώση της γενικής βαθμολογίας περιορίζεται σε 0,1 μονάδα. Έξι κριτήρια παρουσιάζουν πτώση (ανάμεσα σε αυτά πτώση μισής μονάδας για το ωράριο λειτουργίας), και 4 κριτήρια παρουσιάζουν άνοδο 0,2 μονάδων (συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, αίσθηση ασφάλειας, και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών, που όμως παραμένει κάτω από τη βάση).

  Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος
  5,5/10

  Η γραμμή 1 του Μετρό συγκεντρώνει συγκεντρώνει για μία ακόμα φορά μικρότερες βαθμολογίες από τις γραμμές 2 και 3. Η γενική βαθμολογία του μέσου είναι 5,5 και οχτώ στα δέκα κριτήρια συγκεντρώνουν βαθμολογίες πάνω από τη βάση. Αυτά είναι: ταχύτητα μετακίνησης (6,3), συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (6,1), συχνότητα δρομολογίων (6), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (5,8), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (5,6), αίσθηση ασφάλειας και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,4), και ωράριο λειτουργίας (5,3).

  Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβαν οι συνθήκες μετακίνησης (4,7) και η καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (4,3). Και οι δύο βαθμολογίες είναι οι δεύτερες χειρότερες για τα κριτήρια αυτά, αμέσως μετά τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ.

  Αν και η πτώση της γενικής βαθμολογίας για τον ΗΣΑΠ είναι 0,3 μονάδες, όλα τα κριτήρια έλαβαν χαμηλότερη βαθμολογία από πέρυσι. Μεγαλύτερη πτώση έχουμε στις κατηγορίες καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (-0,6) και καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (-0,5).

  Τραμ
  5,7/10

  Το Τραμ -με γενική βαθμολογία 5,7- είναι το μέσο που συγκεντρώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία. Ο βαθμός σε 8 από τα δέκα κριτήρια είναι πάνω από τη βάση. Αυτά είναι: συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (6,8), αίσθηση ασφάλειας (6,4), καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (6,1 και για τα δύο), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (6), ωράριο λειτουργίας (5,9), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,4),και συνθήκες μετακίνησης (5,3).

  Βαθμό κάτω από τη βάση συγκεντρώνουν η συχνότητα δρομολογίων (4,9), και η ταχύτητα μετακίνησης (3,9). Ο βαθμός που έλαβε η ταχύτητα μετακίνησης ήταν ο χαμηλότερος σε σχέση με όλα τα μέσα, ωστόσο το Τραμ έλαβε το δεύτερο υψηλότερο βαθμό (πίσω από το Μετρό) σε 7 κατηγορίες (ωράριο λειτουργίας, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, συμπεριφορά του προσωπικού, αίσθηση ασφάλειας, ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών, και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής).

  Σε σχέση με πέρυσι, πτώση της βαθμολογίας έχουμε σε 7 κριτήρια. Μεγαλύτερη (-0,7 μονάδες) για συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, και καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων. Τρεις κατηγορίες έλαβαν μεγαλύτερη βαθμολογία (συχνότητα δρομολογίων, συμπεριφορά και επαγγελματισμός προσωπικού, και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής.

  Μετρό (γραμμές 2 & 3)
  7,6/10

  Το Μετρό για άλλη μία αφορά αναδεικνύεται με διαφορά ως το καλύτερο μέσο αφού συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία, τόσο συνολικά (7,6), αλλά και σε ένα προς ένα όλα τα κριτήρια. Η βαθμολογία ανά κριτήριο, σε φθίνουσα σειρά, έχει ως εξής: ταχύτητα μετακίνησης (8,4), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (8,3), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (7,8), αίσθηση ασφάλειας και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (7,7), συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (7,5), συνθήκες μετακίνησης (7,4), συχνότητα δρομολογίων και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (7,3), και ωράριο λειτουργίας (6,7).

  Είναι χαρακτηριστικό πως το Μετρό είναι το μόνο μέσο με 9 από τις δέκα βαθμολογίες να είναι πάνω από 7,3. Καμία βαθμολογία άλλου μέσου δεν έφτασε το 7,3.

  Το Μετρό είναι επίσης το μόνο μέσο στο οποίο δεν είχαμε μείωση της περυσινής γενικής βαθμολογίας. Όσον αφορά τη βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων, σε 3 έχουμε πτώση βαθμολογίας (από -0,1 μονάδα), σε 1 άνοδο, και τα υπόλοιπα 6 παραμένουν σταθερά.

  ereuna15

  Τα βασικά συμπεράσματα της βαθμολόγησης επαληθεύονται και από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων για το καλύτερο και το χειρότερο μέσο μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Στην ερώτηση για το καλύτερο μέσο, Το 91,2% όσων απάντησαν, επέλεξαν το Μετρό, ενώ σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν ο Προαστιακός (4%), ), τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (1,7%), το Τραμ (1,7%), και ο Ηλεκτρικός (0,7%).

  Στην ερώτηση για το χειρότερο μέσο, το 52,2% των απαντήσεων επέλεξαν τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (από 46% πέρυσι), και ακολουθούν το Τραμ (20,1%), ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (11%), ο Προαστιακός (9,5%), και το Μετρό (0,5%).

  Δείτε το πρώτο μέρος της έρευνας για τις συγκοινωνίες της Αθήνας

  Δείτε τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας από το 2014

 
 

Διαβάστε Περισσότερα