Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε αποσύνθεση: Καταργεί τα περισσότερα δρομολόγια αφού αδυνατεί να τα πραγματοποιήσει

Ενημέρωση:

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίσσονται πάνω από το «πτώμα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Σήμερα, η  διοίκηση της εταιρίας μέσω δελτίου τύπου επιτίθεται στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τη διάσπαση του ΟΣΕ θυμίζοντας περισσότερο κόμμα της αντιπολίτευσης από μία σύγχρονη σιδηροδρομική εταιρία.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σπίρτζης διέταξε με έγγραφό του προς τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση πειθαρχικών και τυχόν ποινικών ευθυνών για τα όσα εκτυλίχθηκαν χτες (συνεχείς βλάβες που οδήγησαν στην ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών και την αναστολή πολλών δρομολογίων).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

Σε συνέχεια του προηγούμενου δελτίου τύπου όπου ανακοινώθηκε ότι, λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στη σιδηροδρομική υποδοµή στο τµήµα µεταξύ Λαµίας και Θεσσαλονίκης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ αναγκάζεται να µειώσει για σήµερα και αύριο τα δρομολόγια των τραίνων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα και τα δρομολόγια των συρµών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στο τµήµα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, η Διοίκηση της εταιρείας επιθυµεί να επισημάνει τα ακόλουθα:

 1. Το σημερινό αποτέλεσµα (δηλαδή η τροποποίηση και η µείωση δρομολογίων λόγω προβλημάτων στη σιδηροδρομική υποδοµή και σε βλάβες του τροχαίου υλικού) δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Τονίζεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ κάνει µόνο χρήση της σιδηροδρομικής υποδοµής, ενώ η εύρυθµη λειτουργία της υποδοµής είναι αρμοδιότητα και ευθύνη άλλου φορέα, η δε συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η εταιρεία µας αποτελεί αντικείμενο τρίτου φορέα.
 1. Η πολυδιάσπαση του σιδηροδρομικού έργου, που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2006-2010 από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και οδήγησε στη δημιουργία επιµέρους εταιριών (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΤΥ, ΓΑΙΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ) που ανέλαβαν τµήµατα του σιδηροδρομικού αντικειμένου, σήµερα δείχνει ότι έχει φτάσει στα όρια της. Τα αποτελέσµατα της διάσπασης αυτής, όπως εκ του αποτελέσματος προκύπτει, οδήγησαν σε µείωση των διαθέσιµων πόρων για συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδοµής και του τροχαίου υλικού, καθώς και στην αποµείωση των διαθέσιµων εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων στο σύνολο των επιµέρους σιδηροδρομικών λειτουργιών.
 1. Ιδιαίτερα, µετά την εφαρμογή του Ν.3891/2010 σηµαντικό τµήµα του διαθέσιµου προσωπικού (για το οποίο µάλιστα απαιτείται µακρά περίοδος εξειδίκευσης επί του δικτύου- διάρκειας 14-18 µηνών από την πρόσληψή του) αποχώρησε µε συνταξιοδότηση ή µετατάχθηκε σε άλλες υπηρεσίες µετά την εφαρµογή των υποχρεωτικών µετατάξεων. Για παράδειγμα, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ αποχώρησαν πάνω από 150 μηχανοδηγοί και πάνω από 250 προϊστάμενοι αμαξοστοιχιών, ενώ εκατοντάδες ήταν οι αποχωρήσεις από τις λοιπές ειδικότητες του ΟΣΕ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αποχωρήσεις αυτές δεν ακολούθησαν ένα ορθολογικό σχέδιο λελογισμένου περιορισµού πιθανού γιγαντισμού του Οργανισμού, αλλά κινήθηκαν στη λογική της εφαρμογής της αρχής της αναλογίας. Αποτέλεσµα είναι η ελλιπής στελέχωση σε κρίσιµες ειδικότητες που σχετίζονται µε τη συντήρηση της υποδοµής και του τροχαίου υλικού, τη λειτουργία της κυκλοφορίας, καθώς και των υποδοµών εξυπηρέτησης των επιβατών.
 1. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του σιδηροδρόμου οι διαθέσιµοι δηµόσιοι πόροι για τη συντήρηση και τη λειτουργία του σιδηροδρόµου έχουν περιοριστεί, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητοι οι πόροι που εισφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ως τέλη πρόσβασης (για τη χρήση της υποδοµής στον ΟΣΕ), ως δαπάνες ενοικίασης του τροχαίου υλικού στη ΓΑΙΟΣΕ και ως δαπάνες συντήρησης στην ΕΕΣΤΥ. Η χρόνια όµως υποβάθμιση της υποδοµής και του τροχαίου υλικού λόγω µη συστηματικής ύπαρξης διαθέσιµων οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων κατά την προηγούμενη περίοδο έχει δυστυχώς παράξει µόνιµα δυσμενή µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Μια απτή απόδειξη της κατάστασης των πραγμάτων είναι η σημερινή. Με την επέλευση ακραίων καιρικών φαινομένων, παρά τις φιλότιµες και υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού, οι ανεπάρκειες είναι εµφανείς.
 1. Συγκεκριμένα, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήµατα στην υποδοµή (µη λειτουργία κλειδιών λόγω παγετού, συσσώρευση χιονιού στις γραµµές, κλπ) και λόγω των χαµηλών θερμοκρασιών σημειώθηκαν προβλήματα στο τροχαίο υλικό (πάγωµα των δικτύων των πνευματικών κυκλωμάτων, αστοχίες στις µηχανές έλξης, κλπ). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικών καθυστερήσεων λόγω της ανάγκης αντικατάστασης του προβληµατικού τροχαίου υλικού.
 1. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και να ευχαριστήσουμε το προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και την αυταπάρνηση που επέδειξε. Τονίζεται ότι από την αρχή της κακοκαιρίας το σύνολο του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ είναι σε επιφυλακή εδώ και µέρες και οι άδειες έχουν ανασταλεί. Όλες αυτές τις ηµέρες το προσωπικό της εταιρείας χρειάστηκε να εργαστεί εντατικά και σε διάρκεια (που σε µερικές περιπτώσεις λόγω των συνθηκών ξεπέρασαν το δωδεκάωρο) φτάνοντας στο όριο των ανθρώπινων αντοχών τους. Η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ευχαριστεί το προσωπικό της για την ουσιαστική συμβολή του στην αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης.
 1. Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ήδη µε την αναγγελία του δελτίου έκτακτων καιρικών φαινομένων, στα πλαίσια της πρακτικής που πάγια ακολουθεί είχε ζητήσει εγγράφως από τις υπεύθυνες εταιρείες τη λήψη µέτρων για την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων και είχε εκπονήσει σχετικό σχέδιο αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων.
 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ζητά και πάλι την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί, χωρίς να ευθύνεται η ίδια.

 2. Τέλος η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τόσο στο εσωτερικό του σιδηροδρόμου όσο και στην πολιτική ηγεσία για την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών που θα κατατείνουν στη μεσοπρόθεσμη αναβάθμιση της κατάστασης του σιδηροδρόμου συνολικά


Σε ακυρώσεις  των περισσότερων δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη για σήμερα και αύριο προχωράει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αφού τις τελευταίες μέρες τα τρένα αποδεικνύονται επικίνδυνα για τους επιβάτες τους με εκτροχιασμούς και βλάβες να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Μόλις σήμερα Τετάρτη δύο αμαξοστοιχίες υπέστησαν βλάβη «λόγω ψύχους» με τους επιβάτες να αποκλείονται στη μέση του πουθενά. Πρόκειται για την αμαξοστοιχία 53 και την αμαξοστοιχία 55 που εκτελούσαν το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ,

Το τρένο (αμαξοστοιχία 53) ακινητοποιήθηκε για περίπου τρεις ώρες στις Θέρμες, κοντά στο Δομοκό, όταν η μηχανή βραχυκύκλωσε λόγω του ψύχους, ενώ λόγω ελλιπούς συντήρησης του δικτύου υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στις άλλες δύο μηχανές που εστάλησαν από το Παλαιοφάρσαλο προκειμένου να απεγκλωβίσουν την αμαξοστοιχία.

Από τις δύο μηχανές που έφθασαν στο σημείο, με μεγάλη καθυστέρηση, οι κινητήρες της πρώτης βραχυκύκλωσαν επίσης, ενώ προβλήματα υπάρχουν και με τον κινητήρα της δεύτερης, με αποτέλεσμα το τρένο να έχει ακινητοποιηθεί εκ νέου κοντά την Καλλιπεύκη, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Λιανοκλάδι.

Αυτή την ώρα καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να σταλεί νέα μηχανή από το Λιανοκλάδι, προκειμένου να συνεχίσει το τρένο το ταξίδι του.

Επιβάτες που βρίσκονται στο τρένο κάνουν λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία καθώς βρίσκονται μέσα στην αμαξοστοιχία εδώ και περίπου 10 ώρες, δίχως να μπορούν να φθάσουν στον προορισμό τους.

Προχτές Δευτέρα η αμαξοστοιχία 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη εκτροχιάστηκε στο σταθμό του Παλαιοφάρσαλου κατά τη διαδικασία της αλλαγής μηχανής από ντιζελοκίνητη σε ηλεκτροκίνητη, όταν  η ντιζελοκίνητη µηχανή έπεσε (κατά τη διάρκεια των ελιγµών) πάνω στην ηλεκτροκίνητη. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Αλλά και την περασμένη Κυριακή 8 Ιανουαρίου οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια του άξονα λόγω βλαβών ήταν τόσο μεγάλες που το δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Αθήνα διήρκεσε 20 περίπου ώρες για κάποιους επιβάτες. Το προσωπικό του σταθμού Λαρίσης μάλιστα κάλεσε την αστυνομία πριν την άφιξη της αμαξοστοιχίας για την αποφυγή επεισοδίων.

Μετά και τα σημερινά περιστατικά, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοίνωσε την αναστολή των περισσότερων δρομολογίων σήμερα και αύριο. Η εταιρία επιρρίπτει της ευθύνες στον κακό καιρό και τον ΟΣΕ, αφού σημειώνει ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα η εύρυθμη λειτουργία της υποδομής:

Λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στη σιδηροδρομική υποδομή στο τμήμα μεταξύ Λαμίας και Θεσσαλονίκης (μη λειτουργία κλειδιών λόγω παγετού, συσσώρευση χιονιού στις γραμμές, κλπ), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ αναγκάζεται να μειώσει για σήμερα και αύριο τα δρομολόγια των τραίνων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.

Επίσης, θα μειωθούν και τα δρομολόγια των συρμών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί, χωρίς να ευθύνεται η ίδια. Το σύνολο του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ είναι σε επιφυλακή εδώ και μέρες και οι άδειες του προσωπικού της έχουν ανασταλεί. Τέλος, σημειώνεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ κάνει μόνο χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής, ενώ η εύρυθμη λειτουργία της (υποδομής) είναι αρμοδιότητα και ευθύνη άλλου φορέα.

Αναλυτικά οι αριθμοί των αμαξοστοιχιών που τα δρομολόγια τους θα ανασταλούν είναι οι εξής:

 • Σήμερα Τετάρτη 11/1/2017

Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα:

58,60,600,59,61,601 και 885

 • Αύριο Πέμπτη 12/1/2017

Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα:

50, 51, 56, 55, 60 και 61

Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισα

1592, 1593, 1594, 1595, 2592, 2591, 2598 και 2597

Επίσης, για αύριο στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Καλαμπάκας – Παλαιοφάρσαλου – Λάρισας αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια.

Φωτο: ifarsala.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*