Συνεργασία Αττικό Μετρό με το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. το ερευνητικό έργο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ συνεργασίας της Αττικό Μετρό με το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού (ΣΜΣΑ). Το έργο ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ, με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αυτόματης Παρακολούθησης της Κατάστασης και Αυτοδιάγνωσης Βλαβών σε Σιδηροδρομικά Οχήματα μέσω Σημάτων Στοχαστικής Ταλάντωσης», συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του έργου, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας 2018-2021 και προϋπολογισμού 645.348 ευρώ, είναι η ανάπτυξη συστήματος αυτόματης παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας εξαρτημάτων τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού, αλλά και σιδηροτροχιών μέσω αισθητηρίων και ανάλυσης σημάτων στοχαστικής ταλάντωσης. Το έργο αποσκοπεί σε πιλοτική ανάπτυξη λειτουργιών (α) αυτοδιάγνωσης πρώιμων βλαβών, (β) εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής κρίσιμων εξαρτημάτων και (γ) έγκαιρης ανίχνευσης μιας μείωσης της ευστάθειας των οχημάτων εν κινήσει. Η υλοποίηση του έργου θα στηριχθεί στην τεχνογνωσία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και σε πρωτοποριακές μεθοδολογίες που αναπτύσσει το Εργαστήριο ΣΜΣΑ του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο διαθέτει διεθνή εμπειρία άνω των 30 ετών.

Η υλοποίηση του έργου είναι πολύ σημαντική, καθώς το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα συμβάλλει δραστικά στην επαύξηση της ασφάλειας, άνεσης, αξιοπιστίας, καθώς και στη μείωση του κόστους συντήρησης και του χρόνου απόσυρσης για συντήρηση των οχημάτων, όπως επίσης και στην αύξηση του κύκλου ζωής τους με τη λειτουργία Προβλεπτικής Συντήρησης (Predictive Maintenance). Επίσης θα διερευνηθεί η επιχειρηματική περίπτωση (business case) της αλλαγής του υφιστάμενου, πλέον κοστοβόρου μοντέλου Προληπτικής Συντήρησης (Preventive Maintenance) όπως και της εγκατάστασης πιλοτικού προϊόντος σε οχήματα Μετρό.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*