Πλεόνασμα μυστήριο 9 εκατομμυρίων στα ταμεία του ΟΑΣΑ δείχνει πιθανό σκάνδαλο

Δεν συνηθίζεται επιχειρήσεις να βρίσκουν στα ταμεία τους 9 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν πως βρέθηκαν εκεί, αλλά αυτό ακριβώς συνέβη στον ΟΑΣΑ.

Όπως αναφέρει το Έθνος, το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ αφορά προηγούμενες χρήσεις και προέκυψε μετά την απογραφή των παλιών χάρτινων εισιτηρίων για το Αεροδρόμιο. Τα εισιτήρια αυτά κόστιζαν 8 ευρώ ως το 2016 όταν η τιμή τους ανέβηκε στα 10 ευρώ.

Η απογραφή έδειξε πως υπάρχει μη ποσοτική συμφωνία μεταξύ των εισιτηρίων που πωλήθηκαν και των εισιτηρίων που διατέθηκαν προς πώληση ενώ είναι άγνωστο αν αυτό συνέβη λόγω κάποιου λογιστικού λάθους (ή μιας σειράς λαθών) ή υπήρξε συστηματική πώληση πλαστών εισιτηρίων για το αεροδρόμιο από τα εκδοτήρια εισιτηρίων του Μετρό.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ο ΟΑΣΑ έχει από τις αρχές του μήνα υπογράψει σύμβαση με εταιρία χρηματοοικονομικών συμβούλων για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών έναντι ποσού 54.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαχειριστικός έλεγχος θα γίνει σε πέντε φάσεις:

Καταρχάς, θα διενεργηθεί συμφωνία των ποσοτικών δεδομένων των προϊόντων κομίστρου και συγκεκριμένα των αδιάθετων ποσοτήτων που επέστρεψαν οι φορείς, σε σύγκριση με τις αναμενόμενες ποσότητες, βάσει των στοιχείων παραδόσεων – πωλήσεων, απογραφών, εσωτερικών διακινήσεων, καταστροφών, κτλ που έχει στην διάθεσή του ο ΟΑΣΑ για την περίοδο από 1/1/2009 έως και 31/1/2011.

Στη συνέχεια, θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη στον ΟΑΣΑ για τη συλλογή των αδιάθετων προϊόντων κομίστρου τόσο από τις ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ όσο και των προϊόντων που διακινούνται από τον ίδιο τον ΟΑΣΑ (διάθεση καρτών από τα κεντρικά, κύκλωμα σημείων πώλησης τρίτων – περίπτερα κ.λ.π.) για την περίοδο από 1/9/2014 – 31/1/2016 και από 1/2/2016 – τη λήξη του χάρτινου εισιτηρίου και καταμέτρηση αυτών.

Κατά την τρίτη φάση, θα γίνει διερεύνηση του πλεονάσματος που παρουσιάστηκε, κατά την απογραφή των εισιτηρίων αεροδρομίου, που αφορά τις τιμολογιακές περιόδους 1/2/2011 – 31/8/2014 και 1/9/2014 – 31/1/2016. Αναφέρονται ενδεικτικές περιοχές και τρόποι ελέγχου:

  1. Η επιβεβαίωση των δηλωθεισών πωλήσεων, μέσω ελέγχου των σχετικών λογιστικών καταχωρήσεων εσόδων.
  2. Η επιβεβαίωση των πωληθέντων ποσοτήτων εισιτηρίων αεροδρομίου μέσω ελέγχου των πρωτογενών στοιχείων πωλήσεων.

Ακολούθως, θα διενεργηθούν εστιασμένοι έλεγχοι στις περιοχές που θα επιλεγούν βάσει της ιεράρχησης που θα προηγηθεί. Σκοπός των ελέγχων είναι η τεκμηρίωση / ανάδειξη ενδεχόμενων «προβληματικών» πρακτικών. Ένας εκ των εστιασμένων ελέγχων θα αφορά την πραγματοποίηση ειδικού ελέγχου για τον προσδιορισμό των τεμαχίων και αξιών έγχαρτων εισιτηρίων που αντιστοιχούν στα μη επιστραφέντα ρολά ΑΜΕΕ (Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων) περιόδου 1/9/2014 – 31/1/2016 καθώς και για την περίοδο μετά την 31/1/2016 και μέχρι τη λήξη των έγχαρτων προϊόντων κομίστρου, εφόσον διαπιστωθούν μη επιστραφέντα ρολά ΑΜΕΕ και κατά την περίοδο αυτή.

Τέλος, η εταιρεία θα αναλάβει τη δημιουργία διαδικασίας παρακολούθησης και διαχείρισης προϊόντων ηλεκτρονικού εισιτηρίου (πολλαπλών εισιτηρίων και καρτών) για την αντιμετώπιση πιθανής απάτης.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες βέβαια ένα τέτοιο σχέδιο θα έπρεπε να ήταν έτοιμο από τη φάση προετοιμασίας του έργου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*