Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, μία ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης του ΟΣΕ και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών).

Με την υπογραφή του σχετικού μνημονίου προωθείται η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Δημοσίων Φορέων, προς όφελος της κοινωνίας

Αντικείμενο Συνεργασίας

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων, σύνδεσης των Εργαστηρίων Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory – ABL)» και «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (Accounting Laboratory)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ΟΣΕ και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού τα Μέρη, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών της παροχής σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών και εκτέλεσης σιδηροδρομικών έργων υποδομής με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(α) Σχεδιασμός και από κοινού υποβολή προτάσεων στα πλαίσια Ερευν­τικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προς τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος της εκπαίδευσης και της έρευνας.

(β) Κοινή παρουσία σε προσκλήσεις οπουδήποτε ανά τον κόσμο μπορεί να προκύψει συνέργεια και επωφελής συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

(γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράσεις με αποδέκτες το ανθρώπινο δυναμικό του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. καθώς και ιδιώτες κατόπιν επιλογής του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., με σκοπό την εκπαίδευση και επιμόρφωση τους για την ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.

(δ) Απόκτηση Εργασιακής (πρακτική άσκηση) και Ερευνητικής Εμπειρίας (πτυχιακές / μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διατριβές) από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (UoA ΜΒΑ)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον ΟΣΕ.

Ο πρόεδρος του ΟΣΕ κ Γιώργος Κακουλάκης καλωσόρισε το οικονομικό τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στον ΟΣΕ.

«Είναι μια συνεργασία που θα δώσει μια νέα διάσταση στην εξέλιξη του σιδηρόδρομου με έμφαση στην οικονομική έρευνα ιδιαίτερα τη νέα αυτή εποχή που βιώνουμε με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων στο δίκτυο του ΟΣΕ».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Θεοχάρης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ο ΟΣΕ προχωράει στη νέα εποχή του σιδηρόδρομου και στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα της διασύνδεσης επιχειρήσεων ΔΕΚΟ με την πανεπιστημιακή έρευνα. Επίσης με την υποστήριξη του πανεπιστημίου θα καταφέρουμε να αναδείξουμε νέους επιστήμονες που θα αποκτήσουν εμπειρία σε μια εταιρεία σαν τον ΟΣΕ και θα καταστούν σε χρήσιμα και ικανά στελέχη για τον παραγωγικό ιστό της χώρας».

Ο πρόεδρος του οικονομικού τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ Νίκος Ηρειώτης τόνισε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που προχωρούμε σε αυτή την συνεργασία γιατί το πανεπιστήμιο μας έχει δυο μεγάλες ανάγκες.

Πρώτον να βρει διέξοδο στην παραγωγική διαδικασία. Και δεύτερο να μπορέσουν οι φοιτητές μας να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε μια μεγάλη εταιρεία όπως ο ΟΣΕ».

Ο διευθυντής του ΠΜΣ Μαθηματικής Χρηματοοικονομικής & Ανάλυσης Κινδύνου κ. Γιάννης Μπασιάκος επεσήμανε:

«Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία με προτεραιότητα την διασύνδεση του πανεπιστημίου με την παραγωγική διαδικασία. Έτσι μπορούμε οι ιδέες μας και το ερευνητικό μας έργο να έχουν πρόσβαση στην πραγματική παραγωγή, ενώ ο ΟΣΕ θα επωφεληθεί σημαντικά στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την εταιρεία».

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*