Ο ΟΑΣΑ σύντομα θα ενημερώνει τους επιβάτες για τα πραγματικά δρομολόγια λεωφορείων

Για τα πραγματικά και όχι τα επίσημα – εικονικά δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλεϊ θα μπορούν να ενημερώνονται σύντομα, μέσω της τηλεματικής, οι επιβάτες των συγκοινωνιών της Αθήνας.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο ΟΑΣΑ υπέγραψε σύμβαση με το ελληνικό παράρτημα της εταιρείας INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. η οποία έχει ως έδρα το Λουξεμβούργο, για την παροχή υπηρεσιών «ανάπτυξης λογισμικού για την παρουσίαση του ημερήσιου προγραμματισμού στις εφαρμογές πληροφόρησης κοινού». Η ισχύς της σύμβασης θα είναι 50 μέρες, δηλαδή ως τα μέσα Φεβρουαρίου και η αμοιβή της εταιρείας θα ανέλθει σε 20.000 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ (συνολικά 24.800 ευρώ). Σημειώνεται πως η κοινοπραξία Intrasoft – Intrakat έχει αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία της τηλεματικής για 12 χρόνια. 

Μέσω του νέου λογισμικού, θα επέλθει η μεγαλύτερη βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος της τηλεματικής, το οποίο λειτουργεί χωρίς καμία σημαντική αναβάθμιση από τον Οκτώβριο του 2014. 

Θα υπάρχει δυνατότητα για ενημέρωση σε ζωντανό χρόνο της εφαρμογής σε κινητά και στο διαδίκτυο σχετικά με αλλαγές δρομολογίων είτε από το αμαξοστάσιο είτε από τους διαχειριστές στο κέντρο διαχείρισης οχημάτων του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες, θα έχουν τη δυνατότητα της λήψης ενημερωμένων πληροφοριών εφόσον οι συσκευές που χρησιμοποιούν θα έχουν ενεργή πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη στιγμή της αναζήτησης και λήψης της πληροφορίας.

Όπως προβλέπεται από τη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και του ΟΑΣΑ, το έργο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Φάση 1: (5 εργάσιμες ημέρες) Μετά την αποδοχή της προσφοράς και την κατάρτιση και ενεργοποίηση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την οριστικοποίηση των απαιτήσεων και του σχεδιασμού η οποία θα περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των οθονών με τη νέα λειτουργικότητα και των διαδικασιών για την τροφοδότηση της πληροφορίας. Αυτό θα αφορά τόσο την ιστοσελίδα όσο και τις εφαρμογές έξυπνων συσκευών με λειτουργικό σύστημα android και iOS.

Φάση 2: (20 εργάσιμες ημέρες) Με βάση τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα της συνάντησης θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταβολές στις εμπλεκόμενες βάσεις δεδομένων και θα αναπτυχθούν νέες διαδικασίες για αυτές. Θα υλοποιηθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες web για την παρουσίαση των υπόψη δεδομένων στην ιστοσελίδα ενώ θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διατηρηθεί η απόκρισή της. Ο ΟΑΣΑ από την πλευρά του θα φροντίσει να έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των επικοινωνιακών ευκολιών που ήδη διαθέτει για παρόμοιο σκοπό. Θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές δοκιμές της νέας λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Αντίστοιχες δραστηριότητες θα γίνουν και για τις εφαρμογές έξυπνων συσκευών με λειτουργικό σύστημα android και iOS. Με την ολοκλήρωση της φάσης θα αποσταλεί ειδοποίηση παράδοσης (Παράδοση της Υλοποίησης του Έργου).

Φάση 3: (10 εργάσιμες ημέρες) Οι Υπηρεσίες θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί οριστικά και ανεπιφύλακτα εφόσον εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους (ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής στον ΟΑΣΑ ή ημερομηνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), δεν υποβληθούν εγγράφως από τον ΟΑΣΑ παρατηρήσεις ή σχόλια που σχετίζονται με τον οριστικοποιημένο σχεδιασμό.

Με το νέο λογισμικό αναμένεται να δοθεί λύση στο μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με το σύστημα της τηλεματικής: την απουσία ζωντανής ενημέρωση σχετικά με τα πραγματικά δρομολόγια. Όπως γράψαμε τον περασμένο Νοέμβριο, οι οδηγοί των λεωφορείων ήδη ενημερώνονται για τα πραγματικά δρομολόγια μέσω της τηλεματικής, τη στιγμή που οι επιβάτες βλέπουν μόνο τα επίσημα δρομολόγια τα οποία μεταβάλλονται καθημερινά στην πλειοψηφία των γραμμών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σε οχήματα και οδηγούς. 

— — — —

Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*