ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αύξηση εσόδων αλλά και ζημιών το 2018

Μικρή ενίσχυση των εσόδων, χάρη στις επιβατικές μεταφορές, αλλά και αύξηση των ζημιών κατέγραψε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2018. 

Η ελληνική θυγατρική της Ferrovie dello Stato Italiane, είδε τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 3,4% στα 113,87 εκατ. ευρώ από 110,10 εκατ. ευρώ το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση των εσόδων από τη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών στα 50,44 εκατ. ευρώ από 46,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 8,2%.

Αντιθέτως, σταθερά έμειναν τα έσοδα από μεταφορά εμπορευμάτων φτάνοντας τα 13,32 εκατ. ευρώ (από 13,48 εκατ. ευρώ το 2017). Και αυτή τη χρονιά σημαντική συνεισφορά στα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε η κρατική επιδότηση για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος η οποία ανήλθε στα 50 εκατ. ευρώ. 

Παρόλα αυτά, η εταιρεία είχε μείωση της κερδοφορίας της, με τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε ζημίες ύψους 8,12 εκατ. ευρώ (από ζημίες 2,46 ευρώ το 2017) ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 6,98 εκατ. ευρώ (από ζημία 2,20 εκατ. ευρώ το 2017).

Τέλος, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 43,4% στα 107,58 εκατ. ευρώ ενώ η καθαρή θέση της εταιρείας μειώθηκε κατά 22% στα 26,25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στην απουσία των έκτακτων εσόδων που είχε κατά την προηγούμενη χρήση, στην αύξηση του κόστους μισθοδοσίας κατά 10,5% (η εταιρεία απασχολεί 659 εργαζόμενους έναντι 637 το 2017 με κόστος μισθοδοσίας τα 28 εκατ. ευρώ), στην αύξηση των τελών χρήσης σιδηροδρομικού δικτύου κατά 8,6% και στην αύξηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για την έλξη συρμών κατά 13,1%.

Για το 2019, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στοχεύει στην αύξηση των εσόδων και του μεριδίου της αγοράς τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές. Η εταιρεία ωστόσο σημειώνει πως η αποστολή της να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες των άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ελληνικό σιδηροδρομικό τομέα. 

Εν τω μεταξύ, θετικά ήταν και τα αποτελέσματα της θυγατρικής της -πλέον- εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού) για το 2018. Η εταιρεία, κατά την τελευταία χρονιά που άνηκε στο ελληνικό δημόσιο, παρουσίασε έσοδα ύψους 35,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με το 2017. Τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 0,2 εκατ. ευρώ από ζημία 0,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται πως το 99% των εσόδων της ΕΕΣΣΤΥ προέρχεται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Πηγή: kathimerini.gr

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*