Υπεγράφη η σύμβαση για την επιστροφή του Προαστιακού στο Λουτράκι

Υπεγράφη την Τρίτη 4 Ιουνίου η σύμβαση μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ» για το έργο «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση».

Στόχος του έργου είναι η επαναλειτουργία της παλιάς μετρικής γραμμής μεταξύ Λουτρακίου και Ισθμού (όπου και θα συνδέεται με την υφιστάμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων Αεροδρόμιο – Κόρινθος – Κιάτο) ως γραμμή κανονικού εύρους με ηλεκτροκίνηση. Έτσι, θα γίνει και πάλι δυνατή η δημιουργία δρομολογίων του Προαστιακού από την Αθήνα προς το Λουτράκι μετά από 15 περίπου χρόνια.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών της περιόδου «Ερευνών – Μελετών – Κατασκευών» και παράδοσης του έργου στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ορίζεται από σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (δηλαδή ως τα τέλη του 2020) ενώ ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης ορίζεται σε 36 μήνες.

Τα έργα που θα κατασκευασθούν είναι τα εξής:

  • μονή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους μήκους 6,4 χλμ. από τη σύνδεση με τη Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Σ.Γ.Υ.Τ.) Σ.Κ.Α. – Κιάτο, στην περιοχή του παλαιού Σ.Σ. Ισθμού, μέχρι και το Λουτράκι. Η σύνδεση μεταξύ Σ.Γ.Υ.Τ. και Σ.Σ. Ισθμού θα είναι σηματοδοτούμενη.
  • δευτερεύουσα σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους, μήκους περίπου 0,45 χλμ., παράλληλα με την κύρια μελετώμενη γραμμή Ισθμού – Λουτρακίου, στο ύψος του υπάρχοντος Σ.Σ. Ισθμού, για την εξυπηρέτηση των αναγκών κυκλοφορίας των συρμών.
  • ηλεκτροκίνηση της νέας γραμμής με μονοσύρματη ηλεκτροκίνηση τύπου τρόλεϊ, με εναέρια γραμμή επαφής.
  • ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σ.Σ. Ισθμού και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου, με δημιουργία υπαίθριου, περιφραγμένου και φωτιζόμενου χώρου στάθμευσης
  • η κατασκευή αποβαθρών στον Σταθμό Ισθμού και στις Στάσεις Καζίνο (Μηχανικού) και Λουτρακίου.
  • τοποθέτηση σύγχρονων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (Α.Σ.Ι.Δ.), σε όλες τις υφιστάμενες εγκεκριμένες αφύλακτες ή φυλασσόμενες Ισοπέδες Διαβάσεις, καθώς και στις ισόπεδες διασταυρώσεις, που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Τα Α.Σ.Ι.Δ. αποτελούνται από μηχανισμούς δριφάκτων, από ηχοφωτεινά σήματα προς την οδική κυκλοφορία, καθώς επίσης και από σιδηροδρομικά φωτοσήματα κλπ εξοπλισμό γραμμής.

Η διενέργεια του διαγωνισμού έγινε στις 30/3/2018 και συμμετείχαν 5 Εργοληπτικές Εταιρείες/ Κοινοπραξίες. Ανάδοχος ανακηρύχτηκε  η Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,82%, ήτοι, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 6.391.258,24  ευρώ

Η προβλεπομένη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικώς σε δώδεκα εκατομμύρια ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η μετρική σιδηροδρομική γραμμή Ισθμού – Λουτρακίου λειτούργησε από το 1954 μέχρι τη δεκαετία του 60 και από το 1991 έως το 2006 οπότε και καταργήθηκε την περίοδο που κορυφώθηκαν οι διακοπές κυκλοφορίας στις περισσότερες μετρικές γραμμές σε Αττική και Πελοπόννησο.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*