Αντικατάσταση προσωποποιημένης κάρτας Ath.ena Card σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Λιάρος

Μία από τις καινοτομίες που έφερε το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες της Αθήνας είναι ότι σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής μίας προσωποποιημένης κάρτας, μπορεί να εκδοθεί άλλη προς αντικατάσταση αυτής με ταυτόχρονη μεταφορά των εισιτηρίων ή της χρηματικής αξίας που ήταν αποθηκευμένα μέσα σε αυτή.

Ποιες κάρτες μπορούν να αντικατασταθούν;

Η διαδικασία της επανέκδοσης αφορά μόνο τις προσωποποιημένες κάρτες Ath.ena Card (που φέρουν το όνομα και τη φωτογραφία του κατόχου τους). Όσον αφορά τις ανώνυμες κάρτες Ath.ena Card και τα χάρτινα πολλαπλά εισιτήρια Ath.ena Ticket, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης καθώς δεν αποθηκεύονται σε αυτές τα στοιχεία του κατόχου τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

Πού μπορεί να γίνει η επανέκδοση;

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, η επανέκδοση των καρτών γίνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο σταθμό Μετρό του Συντάγματος. Η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου.

Τι χρειάζεται για την επανέκδοση μίας προσωποποιημένης κάρτας;

Για την επανέκδοση μίας προσωποποιημένης κάρτας λόγω απώλειας ή κλοπής απαιτούνται καταρχάς τα γνωστά δικαιολογητικά για την έκδοση καρτών:

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είχε χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της κάρτας)
  2. Επίσημο έγγραφο το οποίο να αναγράφει το ΑΜΚΑ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
  3. Εφόσον πρόκειται για δικαιούχο μειωμένου κομίστρου ή δωρεάν μετακίνησης το αντίστοιχο πιστοποιητικό (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, βιβλιάριο πολυτέκνου κλπ.)
  4. Προαιρετικά φωτογραφία, αλλιώς η φωτογραφία θα ληφθεί απευθείας.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, είναι απαραίτητο ο κάτοχος της κάρτας να θυμάται τον 8ψήφιο κωδικό PIN που είχε χρησιμοποιήσει για την έκδοση της κάρτας.

Το κόστος αντικατάστασης προσωποποιημένης κάρτας είναι 2 ευρώ.

Πώς θα μεταφερθούν τα εισιτήριά μου στη νέα κάρτα;

Κατά την επανέκδοση της κάρτας, είναι καλό να υπενθυμίσετε στον αρμόδιο υπάλληλο ότι επιθυμείτε να μεταφέρει τα εισιτήρια ή το ποσό που βρίσκονταν αποθηκευμένο από την παλιά κάρτα στη νέα.

Για το πώς θα γίνει η μεταφορά, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες ανάλογα με τον τύπο τον εισιτηρίων:

  • Προϊόν μεγάλης χρονικής διάρκειας 30, 90, 180, 365 ημερών: Μεταφέρονται οι ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του προϊόντος.
  • Πακέτο αριθμού εισιτηρίων, π.χ. πακέτο πέντε (5) εισιτηρίων €1,40 Μεταφέρονται όσα εισιτήρια του πακέτου βρέθηκαν αχρησιμοποίητα.
  • Εισιτήριο 3ήμερο (τουριστικό), εισιτήριο 5ήμερο: Μεταφέρονται οι ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του προϊόντος, εφόσον είχε ενεργοποιηθεί (επικυρωθεί) ή ολόκληρα, αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
  • Εισιτήριο €1.40, εισιτήριο €0.60, όλα τα εισιτήρια αεροδρομίου με λεωφορείο και μετρό, κανονικής και μειωμένης τιμής: Μεταφέρονται ολόκληρα, εφόσον δεν έχουν ενεργοποιηθεί (επικυρωθεί).
  • Ημερήσιο Εισιτήριο (24ωρο): Μεταφέρεται ολόκληρο, εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί ή βρισκόταν στην διάρκεια ισχύος του.
  • Αποθηκευμένη αξία: Μεταφέρεται η υπολειπόμενη αξία.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΟΑΣΑ στο 11185 ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210 82 00 999, να επισκεφτείτε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο σταθμό Σύνταγμα του Μετρό ή τα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*