ΟΑΣΑ: Πραγματογνωμοσύνη για τις αστοχίες των ηλεκτρονικών εισιτηρίων

Τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διερεύνηση διάφορων αστοχιών στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων ανέθεσε ο ΟΑΣΑ. Οι υπό εξέταση αστοχίες αφορούν τόσο τα χάρτινα εισιτήρια όσο και τη διαδικασία έκδοσής τους μέσω των μηχανημάτων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

‘Όσον αφορά τα εισιτήρια, θα διερευνηθεί η «κολλητικότητα» των ηλεκτρονικών εισιτηρίων E-Ticket, όπου προέκυψε ποιοτική αστοχία και παράπονα πελατών ότι τα στρώματα των διαφορετικών υλικών του εισιτηρίου διαχωρίζονται. Πέρα από τον οπτικό τους έλεγχο πριν την είσοδο στο μηχάνημα και μετά την εκτύπωση, τα εισιτήρια θα υποβληθούν και σε εργαστηριακούς ελέγχους με διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος για να διερευνηθεί η φύση της αστοχίας και η συμπεριφορά των υλικών κατασκευής.

Όσον αφορά τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, θα αξιολογηθεί η λειτουργία τους μέσω επιτόπιων ελέγχων όταν αυτά τροφοδοτούνται με ρολά πολλαπλών χάρτινων ηλεκτρονικών εισιτηρίων.  Με την ολοκλήρωση των ελέγχων θα συνταχθεί συγκεντρωτική έκθεση με τα ευρήματα.

Η σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία SURVEILLANCE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ A.E έναντι ποσού 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 23 Ιουλίου ωστόσο ανέβηκε στη Διαύγεια μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*