Σεμινάρια σε οδηγούς λεωφορείων για την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας

Εκπαιδευτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  “REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport”, με στόχο την εκπαίδευση των στελεχών του ΟΑΣΑ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξενοφοβίας και ρατσισμού, στερεοτύπων και προκαταλήψεων, αλλά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, που απευθύνονται στο προσωπικό του ΟΑΣΑ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του προτεινόμενου σχεδίου αντιμετώπισης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Σκοπός των δράσεων είναι:

α) Η αύξηση της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων μεταφορών μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ξενοφοβικών και ρατσιστικών περιστατικών.

β) Η διάχυση των εργαλείων και του μοντέλου διαχείρισης συγκρούσεων του έργου σε ευρύτερο αριθμό οδηγών και στελεχών του ΟΑΣΑ μέσω της δράσης των εκπαιδευμένων οδηγών ως καθοδογητών

γ) Η διάχυση των εργαλείων και του μοντέλου διαχείρισης συγκρούσεων του έργου σε ευρύτερο αριθμό οδηγών και στελεχών του ΟΑΣΑ μέσω μιας σειράς δράσεων εντός των αμαξοστασίων με τη συμμετοχή των εκπαιδευμένων οδηγών και στελεχών του ΟΑΣΑ.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα περιλαμβάνουν:

  1. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών, απευθυνόμενη στους εκπαιδευτές που θα πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση των οδηγών και των στελεχών του ΟΑΣΑ
  2. Εκπαίδευση εκπαιδευομένων, απευθυνόμενη στους οδηγούς και σε στελέχη του ΟΑΣΑ.
  3. Ημερίδες πληροφόρησης για την προώθηση της γνώσης σχετικά με το έργο και τους πόρους του.
  4. Βιωματικά σεμινάρια για την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων.
  5. Μικτές δραστηριότητες με μετανάστες και πρόσφυγες για την αποσταθεροποίηση πιθανών υπαρχόντων στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Το έργο “REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport” χρηματοδοτείται από από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα & Ιθαγένεια (2014- 2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, τον ΣΥΝ-Ειρμό, την CMT Προοπτική και την Almasar.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία συνθηκών για ένα αρμονικό και φιλικό κοινωνικό περιβάλλον στις δημόσιες συγκοινωνίες, προωθώντας την ανοχή μέσω της ανθεκτικότητας και της αντίστασης στο μίσος και τη βία, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο μοντέλο πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*